Semàfors sonors

img_3642El dia 5 de novembre del 2018 el Consell dels Infants es va reunir amb dues finalitats: decidir la destinació de 2.000 € del pressupost municipal i plantejar les qüestions a abordar al llarg d’aquest curs 2018-2019.

Pel que fa al pressupost, les conselleres i consellers van fer una vintena de propostes, entre les quals resultaren més votades les següents: fer més aparcaments per a bicicletes i patinets als parcs; posar fonts a les places i parcs del poble; i posar semàfors sonors per a persones invidents. En aquesta darrera actuació, amb 12 vots, s’acordà finalment invertir els esmentats 2.000 €.

Quant a les qüestions a abordar en les sessions d’aquest curs, es van triar aquestes: la salut, l’alimentació i l’esport; la discapacitat; i el vandalisme.

Els comentaris estan tancats.