ELS DRETS DELS INFANTS (12/12/16)

En aquest Consell ens va acompanyar el senyor Carlos Villagrasa, president de l’Associació per a la Defensa dels Drets de la Infància i l’Adolescència (ADDIA) i president del Comitè Internacional dels Congressos Mundials per als Drets de la Infància i l’Adolescència per tractar el tema dels Drets dels Infants. En la seva intervenció va explicar la Convenció del Dret de l’Infant de 1989 on l’ONU va recollir tots aquests drets en una llei amb dos objectius clars:

– Tenir la possibilitat de ser feliços.

– Anar cap a un futur millor.

A partir d’aquesta Convenció, cada 20 de novembre se celebra el Dia Internacional dels Drets de l’Infant.

Les conselleres i consellers van definir els conceptes discriminar, tenir drets i protegir i varen anomenar tota una sèrie de drets que prèviament havien treballat a les seves aules. D’aquest llistat, cada conseller i consellera va escollir-ne 2 que creuen imprescindibles per un infant. Després de dues votacions, els drets més votats van ser:

– Dret a l’educació.

– Dret a l’alimentació.

– Dret a l’habitatge.

– Dret a una família que els estimi.

D’aquests 4 drets, els més votats són els que reivindiquem pel curs 2016-2017: el dret a l’educació i el dret a l’alimentació.

 

Anuncis

PRESENTACIÓ DEL BLOC DEL CONSELL DELS INFANTS I TRIA DELS TEMES PELS PROPERS CONSELLS (17/10/16)

17 d'octubre de 2016En aquest Consell es va presentar el bloc del Consell dels Infants com a eina per donar a conèixer tot el que fem i el que hem fet, des de propostes i conclusions a fotografies dels consells. És l’espai de totes aquelles nenes i nens que participen activament en aquest projecte, ja sigui des de la seva aula o com a conseller i consellera.

Un cop feta aquesta presentació els consellers i conselleres van exposar les propostes de les seves respectives classes sobre els temes que es poden tractar als propers consells d’aquest curs. Es van proposar moltes idees i per votació es varen escollir aquests 4 temes:

  1. Benestar Social.
  2. Lleure, parcs i espais públics.
  3. Civisme.
  4. Esports.

 

LA CIRCULACIÓ DEL POBLE, NECESSITAT DE ZONES BLAVES, ZONES VERDES I DE SEGURETAT VIAL I DE PERSONES (3/5/16)

IMG_6674

En aquest Consell vàrem convidar al Sergent Joan Roca i a l’Agent Martín Sánchez com a persones implicades en la circulació i seguretat del municipi.

El Sergent va fer una introducció definint les competències de la policia local, la problemàtica de l’estacionament, les zones verdes i blaves, la via verda i els camins escolars. També va explicar l’organització del cos de policia local i el seu funcionament.

Tot seguit, les conselleres i consellers van aportar les opinions dels seus companys de classe sobre:

  • Si els vianants circulen amb prou seguretat: majoritàriament creuen que és un poble segur per circular-hi i apel·len a la responsabilitat dels propis vianants, que de vegades es distreuen.
  • Si troben a faltar algun senyal. En aquest punt varen trobar força mancances ( calen nous passos de vianants, stops, plaques de pas escolar, miralls mal enfocats…) . S’acorda incrementar el pressupost per senyalització viària.
  • El respecte de l’ús i necessitat dels camins escolars segurs.
  • Si és fàcil o no aparcar a Palafrugell: pràcticament la totalitat dels consellers i conselleres van manifestar que era difícil aparcar al municipi.
  • L’eficàcia de les multes. En aquest punt hi va haver discrepàncies d’opinions sobre l’efectivitat de les sancions. Finalment es va arribar a la conclusió que era positiu posar les multes quan algú feia una infracció.

I per acabar el Consell es varen recollir moltes propostes de millora de circulació, mobilitat i aparcament com pintar més passos de vianants a prop de les escoles, més carrils bici, més zones d’aparcament, menys zones blaves i a menor preu …

 

SANITAT I MENJADORS SOCIALS (14/3/16)

Palafrugell. El cent

En aquest darrer Consell ens va acompanyar la regidora de Benestar Social, Igualtat i Habitatge Margarita Mauri per tractar dos grans temes: la sanitat i els menjadors socials.

Les conselleres i els consellers van exposar les informacions i idees que s’havien treballat amb la resta de companys de la classe i van proposar consells per portar una vida saludable, explicar què entenen per sanitat i què són els menjadors socials.

La Sra. Margarita Mauri va especificar que la majoria de competències en sanitat les té la Generalitat però que des de l’Ajuntament de Palafrugell s’hi destinen molts recursos per millorar els serveis i preservar la salut dels vilatans. Per altra banda, va ressaltar la importància dels menjadors socials on calen i del CDA (Centre de distribució d’aliments) de Palafrugell en un context de crisis com el que estem vivint.

L’Alcalde va fer esment de l’increment del pressupost anual que es destina des de l’Ajuntament al CDA, així com també l’increment del pressupost destinat a totes les àrees de serveis a les persones: Benestar Social, Educació, etc.

 

EDUCACIÓ (14/12/15)

img_20160706_181851En aquest Consell dels Infants, es va concretar a quina acció es destinaran els 2.000 euros que l’Ajuntament de Palafrugell ha pressupostat per al Consell dels Infants amb l’objectiu que els consellers i conselleres decidissin a què volien que els destinés l’Ajuntament i que el passat 19 d’octubre van decidir assignar-los a “Educació i Formació”.

Tant el regidor Xavier Rocas com els consellers i conselleres portaven preparades una sèrie de bones propostes que es van sotmetre a votació.

De totes, la més votada va ser la  d’invertir en la socialització dels llibres de text  a les escoles. Per tant, els 2.000 es destinaran a comprar més llibres socialitzats pel centres educatius de primària i secundària.

Abans de finalitzar el Consell es va fer una darrera votació per decidir els temes dels propers consells.

Els temes que van ser més votats són:

-La sanitat i els menjadors socials (14 de març de 2016)

-La circulació del poble, necessitat de més zones blaves, zones verdes i de seguretat vial i de persones (23 de maig de 2016)

 

PRESSUPOSTOS 2016 (19/10/15)

19 d'octubre de 2015El tema del darrer Consell dels Infants es va centrar en els pressupostos municipals 2016. Els consellers i conselleres en representació dels seus companys i companyes d’aula van debatre amb entusiasme les seves preferències prioritzant l’educació com a primera opció.

Enguany, i com a novetat, l’Ajuntament ha donat 2.000 € als membres del Consell per decidir on els volen invertir. Després de debatre-ho i per majoria de vots acordaren destinar-los a “Educació i Formació”. En el pròxim Consell es concretaran en quines accions.