Sessió del 24-1-2022

ASSISTENTS

 • Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Vigas
 • Regidora d’Educació: Mònica Alcalà Torrent
 • Convidat: Sergi Travessa, tècnic de Medi Ambient
 • Conselleres i consellers. Donat que aquest Consell dels infants es va realitzar de manera telemàtica, se’ns ha fet complicat saber exactament el nom de l’alumnat que es va connectar a la sessió. Hi havia representació de l’alumnat de les escoles Barceló i Matas, Pi Verd, Torres Jonama, Sant Jordi i Vedruna. També hi va assistir una persona representant de l’equip docent de l’escola Carrilet perquè les aules dels consellers i les conselleres representants d’aquesta escola es trobaven confinades
 • Tècniques: Sra. Núria Aupí (cap de l’Àrea d’Educació), Laura Geli i Bàrbara Romero (tècniques d’Educació)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. S’aprova l’acta anterior.

2. Tema: “El medi ambient: canvi climàtic, incendis forestals i contaminació de les platges.”

En Sergi Travessa, a partir d’una presentació, explica el tema del medi ambient fent referència al canvi climàtic, la contaminació, els incendis forestals i la contaminació de les platges.

3. Propostes d’inversió dels 2.000€ del pressupost municipal de l’any 2022.

Els consellers i conselleres presenten les diferents propostes per invertir-hi la dotació  econòmica de 2.000€. Degut a la diversitat i volum de propostes aportades, s’acorda que cada conseller i consellera en presenta un màxim de dues i aquestes es distribueixen en tres blocs per facilitar-ne la posterior votació.

A continuació es detallen els blocs i les propostes que s’hi adhereixen:

Bloc 1 – Propostes relacionades amb parcs, neteja i manteniment.

 • Esborrar pintades inapropiades dels parcs i pintar les parets de nou
 • Millorar els parcs
 • Recollida de l’oli usat

Bloc 2 – Propostes relacionades amb urbanisme i adequació d’espais exteriors

 • Col·locar més papereres als carrers
 • Col·locar més rampes a les voreres
 • Senyalització per patinets als carrers
 • Espais reservats per guardar patinets a l’estació d’autobusos
 • Col·locar contenidors per burilles als carrers
 • Aparcaments de bicis i patinets al costat de les escoles
 • Incorporar sensors de moviment en els passos de vianants per a persones amb diversitat funcional
 • Nous espais per animals amb neteja constant
 • Més carregadors per cotxes elèctrics
 • Més semàfors a alguns carrers

Bloc 3 – Propostes relacionades amb l’àmbit social

 • Activitats per nenes i nenes amb diversitat funcional de Palafrugell
 • Crear clubs esportius, etc.. a les escoles
 • Col·locar casetes per a mascotes abandonades
 • Donació econòmica a l’associació protectora d’animals Rodamón
 • Donació econòmica al Centre Tramuntana
 • Activitats adreçades a adolescents
 • Crear un menjador social
 • Fer tallers de bosses de roba per comprar fruita i verdura

El Sr. Joan Vigas, destaca la rellevància de destinar aquesta dotació econòmica a alguna proposta que beneficiï directament als nenes i a les nenes del municipi. Per aquest motiu, ell a títol personal, valora positivament la proposta del bloc 2 – Aparcaments de bicis i patinets al costat de les escoles.

Es proposa que cada aula esculli un dels 3 blocs. El dia del proper Consell d’infants, s’escollirà una actuació del bloc que hagi estat el més triat.

S’aixeca la sessió a les 18.20 h.