Ordres del dia

Sessió del 8-11-2021

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Tema: el pressupost municipal de 2022
  3. Propostes de temes per tractar al Consell dels Infants durant aquest curs
  4. Torn obert de paraules