Com es constitueix?

 La idea de promoure un òrgan de participació infantil va sorgir al 2007 dins el Projecte Educatiu de Ciutat on es feia palès promoure un Consell dels Infants com una de les eines per acomplir un dels objectius: obrir la participació a la vida pública de tota la ciutadania.

No és fins al juny de 2009 quan es va fer un primer assaig de participació on els nens i les nenes de Palafrugell van poder opinar sobre els camins escolars. Aquestes rutes es varen establir al llarg del curs escolar 2008-2009 a fi d’acompanyar als menors a les seves respectives escoles i llars. Una vegada finalitzat el curs 2008-2009, infants del municipi van debatre sobre els camins tot proposant idees de millora. En aquest debat es va acordar:

  • Crear multes simbòliques que posaven els nens als cotxes mal aparcats.
  • El logo que els identificarà. Un policia va presentar diferents propostes de manera gratuïta.
  • Unes normes bàsiques.

Gràcies a l’èxit d’aquesta experiència, l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament va treballar amb la idea de consolidar la participació dels infants amb tot allò relacionat amb el municipi.

El primer Consell va tenir lloc el 13 de novembre de 2012 i des d’aleshores s’han tractat molts temes relacionats amb la millora del municipi.