Ordres del dia

 ORDRE DEL DIA: 14 D’octubre de 2013

Tema: Pressupostos Municipals 2014

1-  Benvinguda de l’Alcalde

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3- Pressupostos Municipals 2014

4-Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA: 20 De gener de 2014

Tema: El medi ambient a Palafrugell. Com tenir-ne cura? Propostes per millorar-lo

1-  Benvinguda de l’Alcalde

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3-  El medi ambient a Palafrugell. Com tenir-ne cura? Propostes per millorar-lo

4-Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA: 31 de març de 2014

Tema: L’esport a Palafrugell

1-  Benvinguda de l’Alcalde

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3-  Tema: L’esport a Palafrugell

4- Proposta de quatre nous temes per als propers Consells dels Infants

5-Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA: 26 de maig DE 2014

Tema: Cultura, oci, festes,…a Palafrugell

1-  Benvinguda de l’Alcalde

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3-  Tema: Cultura, oci, festes,… a Palafrugell

4-Torn obert de paraules