Ordres del dia

ORDRE DEL DIA: 17 D’OCTUBRE DE  2016

Tema: Presentació del bloc i tria dels temes de tot el curs

1-  Benvinguda als nous consellers i conselleres.

2-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

3- Presentació del bloc del Consell dels Infants de Palafrugell.

4- Escollir els temes dels propers Consells dels infants.

5-Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA: 12 de desembre de 2016

Tema: Els Drets dels Infants

1-      Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2-      Presentació i intervenció del Sr. Carlos Villagrasa, president de l’Associació per a la Defensa dels Drets de la Infància i l’Adolescència (ADDIA) i president del Comitè Internacional dels Congressos Mundials per als Drets de la Infància i l’Adolescència.

3-      Quins són els drets dels nens i les nenes?

4-      Què entens per “discriminar”, “tenir drets”, “protegir”?

5-      Escull dos drets que ha de tenir un infant i pensa per què has escollit aquests dos i no uns altres.

6-      Torn obert de paraules.

 

ORDRE DEL DIA: 13 de març dE 2017

Tema: Com t’imagines l’espai de la carretera vella de Calella i l’autovia?

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2- Tema: Com t’imagines l’espai de la carretera vella de Calella i l’Autovia?

3- Torn obert de paraules.

 

ORDRE DEL DIA: 22 DE MAIG DE 2017

Tema: Benestar Social a Palafrugell

1- Aprovació de l’acta anterior.

2- Tema: Benestar Social a Palafrugell.

-Què vol dir “benestar”? Tothom considera les mateixes coses com a benestar?

– S’hi poden adreçar totes les persones a l’Àrea de Benestar Social? Tinguin l’edat que tinguin?

– Hi ha alguna cosa que demanaríeu a l’Area de Benestar Social?

– Quines tres coses considereu bàsiques per tenir benestar?

3- Torn obert de paraules.