Ordres del dia

Ordre del dia: 13 de novembre de 2012

Tema: Constitució del Consell dels Infants

1-  Presentació de l’Alcalde

2- El Ple Municipal: què es fa, qui el forma, quan es reuneix…

3- El Consell dels Infants: què és, qui el forma, com funciona, per a què serveix, quan es reuneix…

4- Temes que es tractaran a les properes sessions

5- Reglament intern del funcionament del Consell dels Infants

6-Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA: 12 DE febrer DE 2013

Tema: El civisme

1-  Benvinguda de l’Alcalde

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3- Aprovació del Reglament de Règim Intern del Consell dels Infants de Palafrugell

4- Dins el marc de l’Ordenança municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell i tenint en compte les aportacions fetes per l’alumnat de les escoles de Palafrugell al Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i de Cohesió social, us presentem els temes destacats i que seria bo de tractar en aquest Consell dels Infants de Palafrugell:

1.- Civisme i convivència bàsica:

  • Via pública: burilles, escopinades, papers, xiclets, deixalles i brossa al carrer
  • Vandalisme: grafittis, mobiliari urbà

2.- Incompliment de les normes de circulació

3.- No tenir cura ni responsabilitzar-se dels animals: excrements dels animals i abandonament

4.- Venda d’alcohol a menors i “botellón”

5.- Compaginar oci nocturn amb el descans dels veïns

6.- Jocs a l’exterior fora dels espais autoritzats: pilota, monopatí…

D’aquests punts, com a Consellers, hauríeu d’exposar les propostes de correcció i d’esmena, consensuades per l’escola ja que es debatran en aquest Consell dels Infants. Tant són d’interès els aspectes i opinions més genèriques, com les propostes i iniciatives que es plantegin per evitar l’incivisme

5-Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA: 16 D’abril DE 2013

Tema: Com afecta la crisi en el nostre poble? Amb quins recursos comptem?

1-  Benvinguda de l’Alcalde

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3- Com afecta la crisi en el nostre poble? Amb quins recursos comptem?  Des de l’Àrea de Serveis Socials ens explicaran els recursos amb què compta el poble per fer front a aquesta situació. Després de l’explicació valorareu si cal crear-ne de nous com per exemple, dutxes públiques, espais públics per rentar la roba, un menjador –espai on anar a menjar la gent desafavorida, etc…  o bé si és millor facilitar-los recursos, com per exemple aliments,  i que la família pugui menjar, etc… junts a casa

4-Torn obert de paraules