Sessions

Sessió 8:  1 octubre de 2014 ( Amb l’assistència de la representant d’UNICEF Ianire Molero Olmos)

Tema: Pressupostos Municipals 2015

Acords:

S’acorda que l’Ajuntament de Palafrugell hauria de dedicar més diners en els pressupostos de 2015 en els següents serveis (per ordre de prioritats):

 • Facilitar ajuts a les famílies amb pocs recursos
 • Oferir recursos i serveis per facilitar la recerca de feina
 • Educació i formació
 • Arranjament de carrers en mal estat
 • Biblioteca, teatre i cultura
 • Serveis d’escombraries
 • Policia
 • Esports
 • Ajuts a les associacions….

 

Sessió 9:  15 desembre de 2014

Tema: Educació a Palafrugell

Els consellers i les conselleres fan la següent valoració dels diferents serveis que ofereix l’Àrea d’Educació:

 • Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
 • Cursos per a joves sense l’ESO
 • Cursos per a persones adultes
 • Beques per a llibres, menjadors,…
 • Activitats educatives

Acords:

Troben a faltar al municipi estudis de:

 • Robòtica
 • Dansa especial
 • Escola esportiva d’alt rendiment
 • Escola de disseny de roba
 • Escola de protocol
 • Batxillerat artístic
 • Estudis audiovisuals
 • Estudis de jardineria
 • Estudis de física i química
 • Escola de natura
 • Escola de ciència

Proposen els següents temes per a xerrades o cursos adreçats als pares i mares:

 • Joves, drogues i alcohol
 • Medi ambient i contaminació
 • Violència
 • Informatives sobre el pas de primària a secundària
 • Educació dels fills
 • L’esport
 • Riscos i perills al carrer
 • Alumnes amb altes capacitats
 • Com afecta la crisi als fills?
 • Les emocions

També proposen que es facin enquestes als pares per saber quins temes els interessen en relació a l’educació dels fills.

 

Sessió 10:  16 Març de 2015

 Tema: La ciutadania

En aquest Consell d’Infants, els consellers i les conselleres responen a les següents preguntes relacionades amb la Ciutadania.

1- Quins drets i quins deures tenim com a ciutadans i ciutadanes?

 

Drets Deures
A la diversió, al joc i al temps lliure Respectar les creences de tothom
Al joc Respectar els elements públics
Al respecte Respectar les normes de convivència
A ser estimats Pagar els impostos
A un habitatge digne Ser solidari amb els que tenen menys
A una alimentació sana Tenir cura dels espais verds
A l’educació gratuïta Complir les lleis
A la salut /sanitat pública Actuar amb diligència
A la seguretat i a la protecció civil Facilitar la vida de la gent gran
A la informació i a la llibertat d’expressió Participar
Poder escollir els nostres representants Respectar les normes
Poder participar en els actes municipals Estudiar
A la jubilació No robar
Utilitzar els serveis municipals Protecció de la infància i la joventut
Treball i salari digne De voler ser una societat acollidora
A la família Parlar altres idiomes
A la tolerància Cercar feina
Parcs públics vigilats A no ser molestats
A no ser molestats Responsabilitat amb els serveis sanitaris
A la felicitat Col·laborar en les festes
A la nacionalitat Reciclar per tenir cura del medi ambient
A l’ús de mitjans electrònics Conduir amb precaució
Tenir un poble net
Preservar la pròpia llengua
Llibertat religiosa
A la pau

2-  Com s’han de relacionar les persones amb el seu entorn ciutadà?

 •  Amb la Comunitat

 Amb respecte per les opinions, pels objectes, per les persones, ser bones persones, ser solidaris, fent reunions, arribant a acords, treballant amb  harmonia, col·laborant amb educació i convivència, parlant educadament, no sent racista, no sent masclistes, ser empàtics.

 • Amb el joc i el lleure

 Sabent compartir, llegint, descansant, sabent guanyar i perdre,  no creient-nos superiors, arribant a acords, respectant el joc, gaudint del joc i del temps de lleure, no fent trampes, no barallar-nos, divertir-nos evitant perills, respectar les normes del joc, essent bons companys, respectant els àrbitres i no insultant.

 •  A l’escola i a la feina

 Respectant els companys, el material, als mestres, cooperant, amb iniciativa, amb interès, prioritzant el diàleg, escoltant els companys, fent bé la feina i amb respecte, no marginant a ningú i comportant-te.

 3-  Què vol dir tenir esperit crític, cívic o associatiu o participatiu, què és ser una ciutadania crítica i cívica, i associativa i participativa.

 Vol dir:

Acceptar les coses, donar la teva opinió sense ofendre els altres, defensar la teva opinió sense deixar-se influenciar, implicar-se i participar en les iniciatives públiques i privades que es fan al poble, respectar les normes, col·laborar en actes del poble, de barri, formar part d’associacions d’una manera respectuosa, educada, cívica, solidària, inclusiva, integradora, respectuosa amb els drets i les llibertats dels altres i amb els espais públics, complidor, pacífic, just, honrat, tolerant, associatiu, participatiu i crític.

4- Com ha de ser el ciutadà o ciutadana?

 Responsable amb les obligacions, amb respecte pels altres i pels espais públics, ser positiu, saber escoltar els altres amb amabilitat, ser obert i participatiu, complir els drets i els deures, ser alegre, educat, net, noble, treballador, cívic, associatiu, pacífic, empàtic, generós, honest, comprensiu, fidel, amable, tolerant, autònom, sostenible, cordial, competent, respectuós amb el medi ambient.

 

Sessió 11:  18 Maig de 2015

Tema: Els carrers de Palafrugell

En aquest Consell d’Infants, els consellers i les conselleres responen a les següents preguntes relacionades amb els carrers de Palafrugell.

 • Els coneixeu?

Coneixen els carrers més cèntrics, els del seu barri i els que estan a prop de l’escola.

 • Quins són i quins eren els carrers principals?

 Els carrers principals són: Torres i Jonama, Sant Sebastià i Cavallers.

Abans també el carrer de Sant Antoni, carrer dels Valls i altres com el carrer de Palamós, el carrer Major, …

 • Tenien el mateix nom que ara?

 Alguns noms han canviat com per exemple el carrer del Sol, baixada dels forns,  carrer Estret, …

 • S’hi circulava igual?

 No es circulava igual perquè hi havia menys cotxes. Abans es circulava amb cotxe per molts carrers que ara són carrers de vianants.

 • Estan ben cuidats?

 Els carrers més cèntrics són els que estan més arreglats. Els carrers de les afores no estan tan ben cuidats perquè tenen:

 • voreres estretes i desnivellades
 • carrers arreglats a mitges
 • alguns carrers no estan prou nets
 • manquen papereres, enllumenat, més policies
 • hi ha xiclets al terra, rajoles aixecades a les voreres
 • fanals al mig de les voreres que no deixen passar els vianants
 • els passos de vianants haurien d’estar situats més al mig del carrer perquè es vegin bé
 • prohibir la circulació dels cotxes a alguns carrers que tenen les voreres estretes
 • el carrer de Pals no està gaire ben cuidat

Acords: 

 S’acorda fer arribar aquestes propostes a l’Àrea de l’Ajuntament que es cuida dels carrers i del seu manteniment.