Qui som?

El Consell dels Infants està format per:

  • Representats polítics: l’alcalde i el regidor d’Educació.
  • Personal tècnic de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament.
  • Els consellers i les conselleres: nens i nenes de 10 a 12 anys representant totes les escoles d’Educació Infantil i Primària del municipi.
  • L’interventor.
  • El secretari.

Cada infant forma part del Consell durant un període de dos cursos. Anualment, el Consell renova la meitat dels seus components amb la sortida dels infants que cursaran secundària i l’entrada dels nens i nenes que s’incorporen a 5è de primària.