Sessions

Sessió 4: 14 octubre 2013

 Tema:  Pressupostos municipals 2014

 Acords:

 • L’Ajuntament pot gastar més diners en :

Educació i formació

Serveis Socials

Promoció de l’ocupació

Seguretat ciutadana

Conservació dels espais públics

Mobilitat xarxa viària i peatonal

Serveis esportius

Serveis culturals

Gestió dels residus

Relació Ajuntament i ciutadania

Participació i associacionisme

Gestió d’impostos i taxes

 

 • L’Ajuntament pot estalviar diners en:

Participació i associacionisme

Relació Ajuntament i ciutadania

Gestió dels residus

Serveis culturals

Mobilitat xarxa viària i peatonal

Serveis esportius

Conservació dels espais públics

Seguretat ciutadana

Promoció de l’ocupació

Serveis Socials

Educació i formació

 

 • Temes que més els afecten :

Educació i formació

Serveis Socials

Seguretat ciutadana

Serveis esportius

Promoció de l’ocupació

Serveis culturals

Conservació dels espais públics

Gestió dels residus

Mobilitat, xarxa viària i peatonal

Participació i associacionisme

Relació Ajuntament i ciutadania

Gestió d’impostos i taxes

 

Sessió 5: 20 gener 2014

Tema:  El medi ambient a Palafrugell. Com tenir-ne cura? Propostes per millorar-lo

Acords:

 • Reduir i reciclar més i millor
 • Tenir cura de l’entorn, anar més a peu o amb bicicleta i no tant en cotxe
 • Reduir les runes i els abocaments incontrolats

 

Sessió 6: 31 març 2014

 Temes:  L’esport a Palafrugell

Acords:

L’esport a Palafrugell

 • Crear beques per a l’esport
 • Ampliar els espais públics amb mobiliari esportiu
 • Fomentar l’educació en la pràctica dels esports mixtos
 • Potenciar les activitats esportives aquàtiques
 • Fer una marxa solidària per recaptar diners o aliments
 • Construir més carrils bici al municipi i així poder anar amb bicicleta a l’escola
 • Mantenir les instal·lacions esportives en bon estat
 • Promocionar altres esports com per exemple el tenis
 • Facilitar els trasllats esportius
 • Treballar els valors quan es fa esport
 • Ensenyar les normes dels esports abans de posar-los en pràctica
 • Reduir els cost dels esports federats
 • Construir un nou skate park en una altra zona del poble
 • Tenir cura del cos quan fem esport
 • A la cursa de les escoles, els 3 primers classificats

 

Proposta de temes:

 • Oci, cultura, festes,…
 • Educació
 • La Ciutadania
 • Millora dels carrers i de les carreteres públiques

 

Sessió 7: 26 maig 2014

Tema:  Cultura, oci, festes,… a Palafrugell

Acords:

 • Potenciar els recursos existents que estan adreçats a nens i nenes de 10 a 12 anys
 • Difondre més les activitats que es fan a la Festa
 • Crear l’àrea d’infància per a nens i nenes menors de 14 anys