Acta 12 de desembre de 2016

      

ACTA DEL CONSELL DELS INFANTS

12 DE DESEMBRE DE 2016

Tema: Els Drets dels Infants

ASSISTENTS

 Alcalde

 Sr. Juli Fernández Iruela

 Regidor d’Educació

 Sr. Xavier Rocas Gutiérrez

Consellers

 

NOM COGNOMS CURS ESCOLA
Nabil Dahan del Canto 6èA Torres Jonama
Natàlia Millet 6èB Torres Jonama
Julie Merkel 5èA Torres Jonama
Natalia Rodríguez 5èB Torres Jonama
Jana Caballero Costa 5èA Vedruna
Óscar Ruiz Ramírez 5èB Vedruna
Marina Giménez Torrecillas 6èA Vedruna
Santi Espinoza 6èB Vedruna
Tània Fernández Mercadal Sant Jordi
Aina Vilaseca Aguiló Sant Jordi
Nayara Romero Fernández 5èA Barceló i Matas
Júlia Boix Cobos 5èB Barceló i Matas
Abril Gutiérrez López 6èA Barceló i Matas
Aimal Taouil 6èB Barceló i Matas
Núria Bújer 5èA Carrilet
Àlex Oller 5èB Carrilet
Carla Segura 6èA Carrilet
Blanca Piferrer 6èB Carrilet
Martina Díaz Llapart 5èA Pi Verd
Carla Rojana Páez 5èB Pi Verd
Unai Carmona Terrón 6èA Pi Verd
Ilias El Allioui 6èB Pi Verd

Àrea d’Educació

 Cap de l’Àrea d’Educació : Sra. Núria Aupí

Tècnics d’Educació

Sra. Bàrbara Romero

 1. S’aprova l’acta anterior.
 2. El Sr. Xavier Rocas presenta el Sr. Carlos Villagrasa, president de l’Associació per a la Defensa dels Drets de la Infància i l’Adolescència (ADDIA) i president del Comitè Internacional dels Congressos Mundials per als Drets de la Infància i l’Adolescència.
 3. Quins són els drets dels nens i les nenes?

La Sra. Núria Aupí demana que cada conseller i consellera digui un dret que han de tenir els infants:

 • Dret a la igualtat.
 • Dret a viure amb la família.
 • Dret a rebre ajudes familiars del govern.
 • Dret a l’atenció especial.
 • Dret a rebre educació.
 • Dret a ser respectats.
 • Dret a la salut.
 • Dret a jugar.
 • Dret a expressar les emocions.
 • Dret a plorar.
 • Dret a la protecció especial.
 • Dret a una bona alimentació.
 • Dret a la no discriminació per raça, color, idioma i religió.
 • Dret a ser estimats per la família i a sentir-se protegits.
 • Dret a la comprensió.
 • Dret a la identitat.
 • Dret a una nacionalitat.
 • Dret a la no explotació infantil i maltractament.
 • Dret a l’habitatge.
 • Dret a no treballar.
 • Dret a participar i manifestar les seves opinions.
 • Dret a desenvolupar-se amb llibertat.
 • Dret al naixement amb bones condicions.
 • Dret a no ser retingut o traslladat de forma il·lícita.
 • Dret a no ser víctima del bullying.
 • Dret a la igualtat de gènere.
 • Dret a tenir mitjans adequats.
 • Dret a la higiene.
 • Dret a una atenció i cura de la infància.
 1. A la pregunta “Què entens per discriminar,tenir drets, protegir?” surten les següents definicions per part dels consellers i conselleres:
 • Discriminació
  • Tractar malament a una persona pel color de la pell, la religió…
  • No considerar a totes les persones per igual.
  • No respectar el que és la persona i rebutjar-la.
  • No respectar la persona pel físic.
  • No patir bullying.
  • Deixar de banda una persona.
  • Tractar algú com si fos d’una categoria inferior.
  • Tenir un tracte diferent a persones que haurien de ser tractades per igual.
  • Obligar a fer alguna cosa que no correspon a un infant.
 • Tenir drets
  • Coses que podem i volem fer.
  • Fer el que diu la llei sense que ningú ho impedeixi.
  • Poder participar a la vida social, política i cultural.
  • Ser respectats i tenir cobertes totes les necessitats vitals.
  • Necessitat obligatòria.
 • Protegir
  • Protegir alguna cosa que estimes o hi tens afecte.
  • Defensar, ajudar, tractar bé les persones.
  • Ajudar les persones que ho necessiten.
  • Defensar alguna persona, cosa, objecte…en perill.
  • Tenir cura d’algú perquè te l’estimes o per empatia.
  • Ajudar a qui pateix un mal.
  • Defensar una persona davant d’un mal o perill.
  • Protegir els animals en perill d’extinció.
  • Ajudar les persones més febles.
  • Defensar a qui sigui maltractat (persona, animal, cosa).
 1. Cada consellera i conseller escull dos drets imprescindibles que creu que ha de tenir un infant i surten els següents:
  • Dret a la diversió i el joc.
  • Dret al respecte.
  • Dret a l’educació.
  • Dret a la sanitat.
  • Dret a l’alimentació.
  • Dret a l’estima.
  • Dret a la llar, habitatge.
  • Dret a una família que ens estimi.
  • Dret a no sentir-se sol en el creixement.
  • Dret a la llibertat.
  • Dret a la identitat.
  • Dret a la comprensió i l’afecte.
  • Dret a la igualtat.
  • Dret a expressar les seves emocions.
  • Dret a ser feliços.
  • Dret a participar.

Tot seguit, es fan les votacions dels drets més proposats pels consellers i conselleres:

 • Dret a la diversió i el joc. 6 vots verds.
 • Dret al respecte. 2 vots verds.
 • Dret a l’educació. 9 vots verds.
 • Dret a la sanitat. 4 vots verds.
 • Dret a l’alimentació. 9 vots verds.
 • Dret a l’estima. 3 vots verds.
 • Dret a l’habitatge. 9 vots verds.
 • Dret a una família que ens estimi. 8 vots verds.

Es fa una segona votació dels 4 drets més votats i el resultat és el següent:

 1. Dret a l’educació amb 7 vots.
 2. Dret a l’alimentació amb 7 vots.
 3. Dret a l’habitatge amb 4 vots.
 4. Dret a una família que ens estimi amb 4 vots.

Amb les votacions fetes, els dos drets més votats són els que reivindiquem pel curs 2016-2017: el dret a l’educació i el dret a l’alimentació.

Darrerament, es presenta el Sr. Carlos Villagrasa i explica que cada 2 anys fan un Congrés Mundial sobre Infància en algun país del món.

Fa 27 anys que els Drets dels Infants estan recollits a la llei del 20 de novembre del 1989, per això aquest dia se celebra el Dia Internacional dels Drets dels Infants. En aquesta llei s’hi recullen drets i deures dels infants amb dos objectius clars:

 • Tenir la possibilitat de ser feliços.
 • Anar cap a un futur millor.

El Sr. Villagrasa explica que tots els nens del món estan molt preocupats per la violència, per la guerra, per les baralles, per això s’han de resoldre els conflictes amb diàleg i rebutjar la violència.

Proposa fer una trobada amb els consellers i conselleres del Consell dels Infants de Màlaga.

 1. Torn obert de paraules.

Alguns consellers i conselleres fan preguntes al Sr. Carlos Villagrasa:

– Quan vas a països pobres, els nens també són feliços?

– En aquests països, també tenen Consell dels Infants?

– Les necessitats dels nens i de les nenes d’altres països són les mateixes que les nostres?

Es tanca la sessió a les 19h.