Ordres del dia

ORDRE DEL DIA: 19 D’octubre DE 2015

Tema: Pressupostos Municipals 2016

1-  Benvinguda de l’Alcalde.

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

3- Pressupostos Municipals 2016.

4- Proposta dels quatre temes que es tractaran durant el curs.

5-Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA: 14 DE  DESEMBRE DE 2015

Tema: Educació

1-  Benvinguda de l’Alcalde.

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

3- Tema: Educació.

A quin projecte o a què es poden destinar els 2.000 euros del pressupost municipal de 2016?

Exemples de propostes:

– Crear llibret dels drets dels infants.

– Socialitzar més llibres de text a les escoles.

– Material de psicomotricitat per a les escoles bressol municipals.

– Formació de persones adultes. Alfabetització.

– Material per a la biblioteca.

– Algun joc per a un parc del poble.

– Senyalització d’un camí escolar.

– Més classes de tallers d’estudi assistit.

– Xerrades per als pares.

– Rètols identificadors del Consell dels Infants a les escoles.

4- Proposta de dos temes que es tractaran en els propers Consells dels Infants.

5-Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA: 14 de març de 2016

Tema: Sanitat i menjadors socials

1- Aprovació de l’acta anterior.

2- Sanitat i menjadors socials a Palafrugell.

3- Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA: 30 DE MAIG DE 2016

Tema: La circulació del poble, necessitat de zones blaves, zones verdes i de seguretat vial i de persones

1-  Benvinguda de l’Alcalde.

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

3- Tema: La circulació del poble, necessitat de zones blaves, zones verdes i de seguretat vial i de persones.

4-Torn obert de paraules.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli Fernández Iruela

 

Alcalde