Ordres del dia

ORDRE DEL DIA : 1 D’OCTUBRE DE 2014

Tema: Pressupostos Municipals 2015

1- Benvinguda del regidor d’Educació i de la persona representant de Ciutats Amigues de la Infància

2- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3- Tema: Pressupostos Municipals 2015

4- Presentació d’Unicef i les Ciutats Amigues de la Infància

5- Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA : 15 De desembre de 2014

Tema: Educació a Palafrugell

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2- Ciutat Amiga de la Infància. Concessió

3- Tema: Educació a Palafrugell

4- Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA : 16 de març de 2015

Tema: La ciutadania. Drets i deures?

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2- Tema: La Ciutadania. Drets i deures?

3- Torn obert de paraules

ORDRE DEL DIA : 18 DE MAig DE 2015

Tema: Els carrers de Palafrugell

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2- Tema: Els carrers de Palafrugell. Els coneixeu? Quins són i eren els carrers principals? Tenien el mateix nom que ara? S’hi circulava igual? Estan ben cuidats? Què n’opineu?

3- Torn obert de paraules