Any 2012

13 novembre de 2012

Constitució del primer Consell dels Infants

El dia 13 de novembre de 2012, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es va constituir el primer Consell dels Infants de Palafrugell, un projecte pedagògic que, a iniciativa de l’Àrea d’Educació, es va iniciar el curs passat i que enguany continua amb plena forma.

El Consell es planteja com una proposta d’educació en valors que vol sensibilitzar els infants, la comunitat educativa i les famílies de la importància de les aportacions dels infants en relació al seu entorn; un projecte pedagògic de participació a través del qual els nens i nenes del municipi poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, a expressar la seva opinió, a debatre, a prendre decisions, i a proposar les seves idees de com volen que sigui el municipi.

Consell dels Infants 13.11 (1)

Consellers i conselleres dels primer Consell dels Infants