Com treballem?

Cada grup participatiu té la seva funció:

L’alcalde  és qui presideix el Consell i té el vot de qualitat en el cas que calgui.

El regidor d’Educació és la persona d’enllaç amb les diferents àrees a les quals pot sol·licitar l’assistència si el tema ho demana i, mitjançant les comissions informatives de l’Ajuntament, informa de les propostes, idees de millora, dubtes… que han sorgit en el Consell.

Les persones tècniques de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament són les encarregades de gestionar i dinamitzar el Consell dels Infants perquè pugui ser viable i de recollir les conclusions del treball.

Els consellers i les conselleres són escollits pels mateixos nens i nenes dels cursos de 5è i 6è de totes les escoles. Aquest grup d’infants són els encarregats de canalitzar tota la informació que han recollit dels companys i companyes d’aula i debatre-ho al Consell. Per tant,  exerceixen el seu dret a participar en els canvis i gestió de la ciutat, expressant, reflexionant i opinant tot fomentant valors com el respecte, el compromís i la cooperació. El consellers adquireixen un compromís en el moment que accepten el càrrec pel qual han d’assistir i participar a les reunions del Consell.

Les reunions tenen lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament cada 2 mesos, d’octubre a maig, i es realitzen fora de l’horari escolar de 17:30 h a 19 h.

Previ al Consell, els consellers de cada curs proposen un tema de debat a les seves respectives classes a fi d’opinar, reflexionar i elaborar-ne propostes que posteriorment es debatran.

Un cop a la Sala de Plens es parla i es debat tota la informació recollida pels consellers els quals tenen uns vots de colors i en funció de la seva opinió voten, a mà alçada, un color o altre. Dels resultats obtinguts de les votacions, els representants de l’equip de govern i els tècnics fan una valoració i ho transmeten a les àrees que corresponguin de l’Ajuntament com a responsables de gestionar-les.