Ordres del dia

ORDRE DEL DIA: 16 D’OCTUBRE DE 2017

Tema: Trobada de Consell d’Infants a Girona i proposta de temes per tractar al llarg del curs

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2- Tema: Trobada de consellers i conselleres del Consell dels infants de Palafrugell a Girona.

3- Proposta de possibles temes per tractar al Consell dels infants del curs 2017-2018. Triar 3 d’aquests temes o proposar-ne uns altres.

  • Museu del suro de Palafrugell.
  • Escoles bressol municipals.
  • Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP)
  • Fundació Palafrugell Gent gran
  • Centre Tramuntana
  • Centre municipal d’Educació
  • Àrea d’urbanisme
  • Arxiu municipal

4- Torn obert de paraules.

 

ORDRE DEL DIA: 18 De desembre DE 2017

Tema: Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2- Tema: Presentació del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana.

3- En què invertirem els 2.000 € del pressupost municipal del 2018? Propostes.

4- Torn obert de paraules.

 

ORDRE DEL DIA: 26 FEBRER DE 2018

 Tema: Fundació Palafrugell Gent Gran

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Tema: Fundació Palafrugell Gent Gran. Informació.

3.- Torn obert de paraules.

ORDRE DEL DIA: 4 DE JUNY DE 2018

Tema: Arxiu municipal de Palafrugell

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Tema: Arxiu municipal de Palafrugell. Informació.

3.- Resultats de l’enquesta sobre Palafrugell que van fer els nens i les nenes de 5è i 6è de primària, el curs 2016-2017.

4- Torn obert de paraules.