Sessions

SESSIÓ 12: 19 OCTUBRE 2015

Tema: pressupostos 2016

Acords: 

Els resultats de l’enquesta sobre el pressupost municipal 2016 que l’Ajuntament porta a terme a les diferents escoles de Palafrugell és el següent:

 1. On creus que l’Ajuntament pot estalviar diners? (per ordre de prioritats)

Biblioteca, teatre, cinema

Ajudes a les associacions per fer activitats

Esports

Policia

Manteniment de parcs i jardins

Recollida d’escombraries

Arreglar carrers

Educació i formació

Ajuts a les famílies amb pocs recursos

Serveis per trobar treball a persones sense feina

 1. On creus que l’Ajuntament pot gastar més diners?

Ajuts a les famílies amb pocs recursos

Serveis per trobar treball a persones sense feina

Educació i formació

Arreglar carrers

Recollida d’escombraries

Manteniment de parcs i jardins

Esports

Policia

Ajudes a les associacions per fer activitats

Biblioteca, teatre, cinema

 1. Quines són les més importants?
 1. Ajuts a les famílies amb pocs recursos
 2. Educació i formació
 3. Arreglar carrers

Com a novetat, aquest any, els escolars han decidit en el Consell dels Infants on destinaven 2.000 € entre les actuacions que han considerat més importants. En la votació final es va decidir que es destinarien a Educació i formació.

SESSIÓ 13: 14 DE DESEMBRE DE 2015

Tema: Educació

1- A quin projecte o a què es poden destinar els 2.000 euros del pressupost municipal de 2016?

Exemples de propostes:

– Crear llibret dels drets dels infants.

– Socialitzar més llibres de text a les escoles.

– Material de psicomotricitat per a les escoles bressol municipals.

– Formació de persones adultes. Alfabetització.

– Material per a la biblioteca.

– Algun joc per a un parc del poble.

– Senyalització d’un camí escolar.

– Més classes de tallers d’estudi assistit.

– Xerrades per als pares.

– Rètols identificadors del Consell dels Infants a les escoles.

2- Proposta de dos temes que es tractaran en els propers Consells dels Infants.

Acords: 

1- S’acorda destinar els 2.000 euros a comprar més llibres socialitzats per a les escoles.

2- Els dos temes més votats i que seran els proposats per a les dues properes sessions del Consell dels Infants són:

 • Sanitat i menjadors socials (14 de març de 2016)
 • Circulació del poble, necessitat de més zones blaves, zones verdes i de seguretat vial i de persones (23 de maig de 2016)

Sessió 14:  14 de març 2016

Tema:  Sanitat i menjadors socials a Palafrugell.

En aquest Consell d’Infants, els consellers i les conselleres responen a les següents preguntes relacionades amb la sanitat i els menjadors socials a Palafrugell

.Què s’entén per sanitat? Quines competències té l’Ajuntament en matèria de sanitat? Pot decidir quins metges i quants hi hagi al CAP? Pot decidir crear hospitals? Pot tenir o comprar ambulàncies? Tothom té dret a la sanitat pública? Qui ho paga?

La Sra. Núria Aupí proposa fer una ronda perquè els consellers i les conselleres diguin què contempla la sanitat. Les respostes són:

 • Voluntariat de la Creu Roja
 • CAP de Palafrugell
 • Seguretat Social
 • Mútues
 • Emergències
 • Transports sanitari (ambulàncies, helicòpters, motos,…)
 • Itineraris saludables
 • Parcs amb màquines per fer exercici físic
 • Anar a peu a l’escola
 • Aconsellar que es posin les vacunes recomanades
 • Inspecció sanitària
 • Associacions i ONG: Càritas, Creu Roja

La Sra. Margarita Mauri explica que la sanitat pública és competència de la Generalitat. El CatSalut és qui planifica la quantitat de metges que corresponen a cada població.

Els transports sanitaris poden ser d’emergències, adaptats i de caire professional.

Les inspeccions sanitàries es fan mitjançant l’Agència de Salut Pública la qual vetlla perquè la nostra aigua estigui en bones condicions també les fonts i el clavegueram, perquè les antenes de telefonia no siguin nocives, perquè els mercats, les piscines,… compleixin les normatives vigents.