Acta 14 de març de 2016

ACTA DEL CONSELL DELS INFANTS

Tema: Sanitat i menjadors socials

ASSISTENTS

 President

 Sr. Juli Fernández Iruela

 Regidor d’Educació

 Sr. Xavier Rocas Gutiérrez

Consellers

 

NOM COGNOMS CURS ESCOLA
Carla Xià Ramon Girbal 6èA Torres Jonama
Júlia Paz Moncayo 6èB Torres Jonama
Joselin Nicole Molina Aguilera 5èA Torres Jonama
Raul Sànchez Montes 5èB Torres Jonama
Clara Sayols Martínez 6èA Vedruna
Ignasi Vargas Estañol 6èB Vedruna
Jesús Santiago Espinoza Reyes 5èB Vedruna
Aina Vilaseca Aguiló Sant Jordi
Pau Hurtós Garcia Sant Jordi
Abril Gutiérrez López 5èA Barceló i Matas
Iga Anastazja Jochemska 5èA Barceló i Matas
David Peña 6èA Barceló i Matas
Vera Gil 6èB Barceló i Matas
Lola Melero 5èA Carrilet
Abril Llamas 5èB Carrilet
Rayane Al Hamdaoui 6èA Carrilet
Jordina Gussinyer Casas 6èB Carrilet
Tomàs Ferrer 5èA Pi Verd
Pol Pedrique Galiano 5èB Pi Verd
Maya Ros Pi Verd

Convidats

 Sra. Margarita Mauri Junqué

Regidora de Benestar Social, Igualtat i Habitatge

 Àrea d’Educació

Sra. Núria Aupí Gifre

Sra. Bàrbara Romero Ramírez

Interventor

Sr. Gustavo Tapias

A la Sala de Plens de l’Ajuntament, el dia 14 de març de 2016, a les 17.30 h de la tarda es reuneix l’alumnat representant del Consell dels Infants de Palafrugell.

1-  Benvinguda de l’Alcalde.

L’alcalde dóna la benvinguda a tots els assistents, al Sr. Xavier Rocas, regidor d’Educació, i a la Sra. Margarita Mauri Junqué, regidora de Benestar Social, Igualtat i Habitatge i als consellers i conselleres.

2- S’aprova l’acta de la sessió anterior.

3- Tema: Sanitat i menjadors socials a Palafrugell.

La Sra. Margarita Mauri, comença explicant de què s’ocupa l’Àrea de Benestar Social, Igualtat i Habitatge. Des d’aquesta Àrea, es realitzen accions que van dirigides a millorar el benestar de totes les persones evitant així el risc d’exclusió social i facilitant la integració a tota la societat. Comenta que la llei marca una normativa en referència a la competència que l’Ajuntament té en aquest tema però, a la pràctica, l’Ajuntament de Palafrugell hi dedica molts més serveis i recursos.

La sanitat a Palafrugell

La sanitat engloba totes aquelles activitats que han de millorar i preservar la salut de les persones. L’Ajuntament no té la capacitat de gestionar els serveis de salut (metges, ambulàncies, hospitals,…) però donat que l’Ajuntament és l’administració més propera al servei dels vilatans, actuar és més fàcil i ràpid.

Què influeix en la salut de les persones?  A la salut de les persones influeixen diferents factors: les malalties, l’alimentació, factors genètics que ja ens vénen predeterminats, els estils de vida, els factors socials i econòmics,…

Les campanyes de vacunacions, alimentació saludable, contra el consum de tabac, a favor de l’esport,… es porten a terme per canviar hàbits no saludables entre la població.

La Sra. Núria Aupí proposa fer una ronda perquè els consellers i les conselleres diguin què contempla la sanitat. Les respostes són:

 • Voluntariat de la Creu Roja
 • CAP de Palafrugell
 • Seguretat Social
 • Mútues
 • Emergències
 • Transports sanitari (ambulàncies, helicòpters, motos,…)
 • Itineraris saludables
 • Parcs amb màquines per fer exercici físic
 • Anar a peu a l’escola
 • Aconsellar que es posin les vacunes recomanades
 • Inspecció sanitària
 • Associacions i ONG: Càritas, Creu Roja

La Sra. Margarita Mauri explica que la sanitat pública és competència de la Generalitat. El CatSalut és qui planifica la quantitat de metges que corresponen a cada població.

Els transports sanitaris poden ser d’emergències, adaptats i de caire professional.

Les inspeccions sanitàries es fan mitjançant l’Agència de Salut Pública la qual vetlla perquè la nostra aigua estigui en bones condicions també les fonts i el clavegueram, perquè les antenes de telefonia no siguin nocives, perquè els mercats, les piscines,… compleixin les normatives vigents.

La Sra. Núria Aupí proposa fer una votació per saber quants consellers i conselleres van a l’escola a peu i quants van amb cotxe.

El resultat és que van 12 consellers a peu, 3 amb cotxe i 4 van amb cotxe i a peu.

-Quants heu fet servir els parcs amb equipaments per fer exercici físic?

Voten:  10 consellers Sí i 9 consellers No.

-Menjar fruita és un hàbit saludable?

Voten: tots els consellers i conselleres estan d’acord.

Els menjadors socials a Palafrugell

 Els consellers i les conselleres expliquen què entenen ells per menjador social. es respostes són:

 Un menjador social és un lloc on es dóna de menjar a persones amb pocs recursos.

 • És millor que els donin el menjar i mengin a casa.
 • Es podria fer un menjador social a Palafrugell al Mercantil o al costat del Coqui.
 • Un menjador social pot servir per socialitzar les persones que viuen soles.

La Sra. Margarita Mauri explica que degut a què aquesta crisis econòmica està essent tan llarga, cada vegada hi ha més persones que necessiten el servei d’un menjador social. També és important treballar l’autonomia de les persones, els hàbits d’higiene,… i això també és una funció d’un menjador social. D’altra banda, on s’està millor és a casa.  Les persones que atenen un menjador social són els voluntaris i els professionals.

Un CDA és un Centre de distribució d’aliments. Aquests aliments són procedents de col·lectes i d’excedents de productes de la UE. L’Ajuntament de Palafrugell també compra aliments pel CDA i també es fan recollides entre la població.  Aquests aliments van a Càritas i a Creu Roja i des d’aquí es distribueixen a les persones que ho necessiten. Es fa un acompanyament als usuaris del CDA. També hi ha persones que reben ajuda per poder pagar algun rebut d’aigua, llum o gas per evitar la pobresa energètica. Des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament s’ajuda les famílies a ensortir-se’n, no és donar i prou.

A Palafrugell, actualment hi ha més de 400 famílies usuàries del CDA.

És important no malbaratar els aliments i participar en les grans col·lectes que s’organitzen al municipi.

L’Alcalde explica que cada vegada l’Ajuntament hi aporta més diners al pressupost de l’ Àrea de Benestar Social perquè hi ha més famílies necessitades. El pressupost està al voltant d’1,5 milions d’euros.

Les treballadores socials fan seguiment d’aquestes famílies.

El Sr. Xavier Rocas comenta que els 2.000 € que van proposar destinar a l’adquisició de llibres socialitzats per als centres escolars, portaran el segell del Consell dels Infants.

El proper i últim tema d’aquest curs serà el de Circulació del poble, necessitat de més zones blaves, zones verdes i de seguretat vial i de persones (23 de maig de 2016).

Es tanca la sessió a les 19 h.