Ordres del dia

Sessió del 18 de novembre del 2019

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Destinació de la inversió de 2.000€ del pressupost municipal de 2020
  3. Proposta de temes per tractar al Consell dels Infants durant el curs 2019-2020
  4. Torn obert de paraules.