Acta de l’11 de març del 2019

ASSISTENTS

Alcalde: Sr. Josep Piferrer Puig

Regidor d’Educació:  Sr. Albert Tané Padrós

Conselleres i consellers:

 • Blanca Contreras (5è A de l’escola Torres Jonama)
 • Anna Falgueras (5è B de l’escola Torres Jonama)
 • Maria Garcia (6è A  de l’escola Torres Jonama)
 • Paula Fernández (6è B de l’escola Torres Jonama)
 • Lucia Garcia (5è A de l’escola Vedruna)
 • Tomàs Bravo (5è B de l’escola Vedruna)
 • Abril Borrrell (6è A de l’escola Vedruna)
 • Oumnia Daoudi (6è B de l’escola Vedruna)
 • Júlia Sabrià (5è de l’escola Sant Jordi)
 • Salma Kabaj (6è de l’escola Sant Jordi)
 • Dalal Ahmittach (5è A de l’escola Barceló i Matas)
 • Chaymae Laassal (5è B de l’escola Barceló i Matas)
 • Daniel Reyes (5è C de l’escola Barceló i Matas)
 • Aya Daouiri (6è A de l’escola Barceló i Matas)
 • Houssam El Bouazzati (6è B de l’escola Barceló i Matas)
 • Amin Benzine (5è A de l’escola Carrilet)
 • Abril Sanbernardo (5è B de l’escola Carrilet)
 • Clara Caner (6è A de l’escola Carrilet)
 • Mar Llamas (6è B de l’escola Carrilet)
 • Marc Torres (5è A de l’escola Pi Verd)
 • Pol Muñoz (5è B de l’escola Pi Verd)
 • Paula Paguina (6è A de l’escola Pi Verd)
 • Bruno Marín (6è B de l’escola Pi Verd)

Tècniques d’Educació: Sra. Núria Aupí, Cap de l’Àrea d’Educació, i Sra. Bàrbara Romero, Tècnica d’Educació.Persona convidada: Sr. Artur Altabàs, del Grup Mifas.

1.S’aprova l’acta anterior

2.Tema: La discapacitat.

El Sr. Artur Altabàs es presenta i explica què és tenir una discapacitat i les diferents tipologies de discapacitat que hi ha: física, sensorial i psíquica.

Parla del seu cas i explica quina va ser la causa que li va causar la discapacitat física ara fa quatre anys i és per això que ha d’anar amb cadira de rodes.

Explica quins són els entrebancs més importants amb què es troben les persones que tenen una discapacitat física – voreres inaccessibles per ser massa altes o inclinades, dificultat per accedir a alguns edificis i comerços per l’existència de desnivells,…- i és per això que manifesta el seu desacord en la manera que es troben molts carrers. També explica el gran patiment que tenen les famílies de les persones discapacitades.

Els consellers i les conselleres li fan moltes preguntes per saber com és el dia a dia de l’Artur. Volen saber com viu amb la seva discapacitat física.

L’Artur fa esport, pàdel i bàsquet, que l’ajuda a no perdre capacitat motora. Diu que fa el mateix que una persona que no té cap discapacitat però li requereix més temps i més esforç.

Quan acaben les preguntes es fa una votació per veure si els ha agradat tot el que s’ha explicat. Tots els consellers i les conselleres voten a favor.

 A les 19.00 h es tanca la sessió.