Any 2015

Aquest any hem participat al projecte “Els consells d’infants i el CNIAC. Noves formes de participació política i cívica dels nens i les nenes de Catalunya” que duen a terme els grups de recerca GREM (Grup de Recerca en Educació Moral) i GPS (Grup de Recerca en Pedagogia Social) de la Universitat de Barcelona amb el suport Recercaixa, un programa impulsat per l’Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l’ACUP  ( Associació Catalana d’Universitats Públiques). La seva finalitat és estudiar la participació política dels infants per tirar endavant estratègies que optimitzin el desenvolupament de la ciutadania activa i compromesa. Els objectius específics d’aquest projecte són:

  • Estudiar l’evolució i la incidència formativa dels consells d’infants a Catalunya(1998 – 2014).
  • Avaluar el primer any del CNIAC.
  • Elaborar propostes que impulsin la participació infantil des dels consells d’infants i del CNIAC.
  • Difondre i sensibilitzar a la societat sobre la importància de la participació infantil.