Què és?

El Consell dels Infants és un projecte de participació infantil que considera l’infant com a ciutadà de ple dret per ajudar a construir un  municipi millor per a tothom.

Aquest òrgan participatiu i de caràcter consultiu és un instrument per canalitzar les inquietuds, les opinions i les propostes dels infants de 10 a 12 anys del municipi amb l’objectiu de transformar, desenvolupar i millorar el nostre poble.

En aquest espai de participació es debat i es treballa per recollir les opinions i les propostes dels infants les quals, des de l’Ajuntament, són gestionades a partir d’actuacions o accions i cobrir així, les necessitats dels més petits i de la ciutadania.

Es tracta de posar els ulls a l’alçada dels infants per poder detectar aquells aspectes i temes millorables del municipi que passen desapercebuts pels adults amb l’objectiu de no perdre de vista cap agent social i, per tant, acceptar la diversitat intrínseca dels infants com a garantia de totes les diversitats de la població.

Tot aquest programa està inspirat en el projecte internacional “La ciutat dels Infants” del professor Francesco Tonucci . Les seves iniciatives van en la línia de repensar l’entorn urbà partint dels ulls dels nens i les nenes.