Any 2013

4 de desembre de 2013

http://pladebarris.palafrugell.cat/noticies/164-campanya-civica-donam-un-cop-de-ma.html

Campanya cívica ‘Dóna’m un cop de mà’

L’Ajuntament de Palafrugell ha engegat una campanya cívica que porta per nom “Dóna’m un cop de mà” amb l’objectiu de mantenir els espais públics del municipi nets dels excrements dels animals de companyia. La campanya, que s’ha iniciat aquest mes de desembre, compta amb una senyalització específica que s’ha instal·lat a punts concrets del municipi, la qual, d’una forma visual, vol alertar als usuaris dels espais públics de la necessitat de responsabilitzar-se de la presència d’animals en aquests indrets.

La campanya, que s’allarga un mes a cada una de les zones del municipi, s’ha iniciat al centre i continuarà (un més a cada zona) a la resta d’espais de la població. Una vegada finalitzada la campanya informativa, i en el cas que la Policia Local detecti conductes incíviques en aquest tema, es procedirà a sancionar-les tal i com marquen les ordenances municipals.

Paral·lelament, s’ha editat un tríptic informatiu que recull les principals mesures que cal prendre quan se surt a passejar amb un animal de companyia. Així, una de les responsabilitats de les persones que tenen animals és recollir-ne els excrements i mantenir una higiene mínima en els espais públics per tal de millorar la convivència i evitar problemàtiques amb la gent que és usuari d’aquests espais. En aquest sentit, la campanya incideix en tres punts bàsics: l’higiènic i sanitari, el del deteriorament del paisatge i de la imatge dels espais públics i, finalment, el que fa referència a la convivència.

Aquesta campanya s’ha posat en marxa després que la ciutadania que va participar a les consultes realitzades pel Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social va reiterar que a diversos llocs del municipi no es recullen, habitualment, els excrements de gossos i hi ha espais on s’acumula l’orina. La responsabilitat de les persones propietàries de recollir els excrements del seu animal de companyia i de portar-los als indrets adequats és la clau per fer front al problema i, és el principal objectiu d’aquesta campanya que s’ha iniciat fa pocs dies.

juny 2014 250

Senyal informativa