Acta 20 de gener de 2014

ACTA DEL CONSELL DELS INFANTS

Tema: El medi ambient a Palafrugell. Com tenir-ne cura? Propostes per millorar-lo

 ASSISTENTS:

President:

Sr.    JULI FERNÁNDEZ IRUELA

Regidors:

Sr.   XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ

Sr.   XAVIER RANGEL MARTINEZ

Consellers:

 

Nil Barrera Ruiz 5è A Torres Jonama
Anna Morell Giraups 5è B Torres Jonama
Loubna Afelad El Haji 6è A Torres Jonama
Bruno Addiego Rodríguez 6è B Torres Jonama
Marc Aguilar Vilà 5è A Vedruna
Judit Cabeza Rebull 5è B Vedruna
Quim Planas Casellas 6è A Vedruna
Pau Zamora Oliu 6è B Vedruna
Maria Safont Ferrer Sant Jordi
Marina Cruz Martín Sant Jordi
Geraldine Fedriani 5è A Barceló i Matas
Janin Flores 5è B Barceló i Matas
Clàudia Gutiérrez 6è A Barceló i Matas
Isabela Confala 6è B Barceló i Matas
Lucía Romero López 5è A Carrilet
Ariadna Barrera Luís 5è B Carrilet
Mateu Bruguera Soler 6è A Carrilet
Lucía Iriarte Bertrán 6è B Carrilet

 Àrea d’Educació:

Sra.  NÚRIA AUPÍ GIFRE

Sra.  BÀRBARA ROMERO RAMÍREZ

Tècnics:

Sra.   RUT PALOMEQUE ABAURREA

Secretari:

Sr.  MARIÀ VILARNAU  MASSA

A la Sala de Plens de l’Ajuntament, el dia 20 de gener de 2014, a les 17.30 de la tarda es reuneix l’alumnat representant del Consell dels Infants de Palafrugell.

1.-  BENVINGUDA.-

Intervé el senyor Juli Fernández, donant la benvinguda a les conselleres,consellers i assistents.

Aquesta és la sala de Plens del Consistori on una vegada al mes, habitualment els diferents regidors del nostre municipi, que són 21 en total, ens trobem per discutir els temes que van a plenari.  Avui en aquesta nova sessió d’aquest Consell d’Infants, imagineu-vos que sou regidors del nostre Consistori, del nostre municipi i que fruit del debat de propostes que fareu amb el tema que avui debatrem, el tema del medi ambient, arribarem a acordar unes propostes que ens ajudaran a prendre decisions.  L’anterior Consell d’Infants va ser sobre pressupostos i algunes de les aportacions que vareu fer coincideixen plenament amb el que hem fet amb el pressupost de 2014 perquè s’ha prioritzat bàsicament la despesa en temes socials, com dèieu vosaltres a les vostres aportacions. Avui com que és de medi ambient, a part del que tenim aquí, el regidor senyor Rocas, que l’altra vegada em va excusar a mi, perquè jo no podia ser en aquesta trobada, tenim també el regidor de medi ambient, el senyor Xavier Rangel, que ens farà alguna explicació i la Rut, que és la tècnica de medi ambient, doncs que també si cal per intentar fer els aclariments.   Per tant, si us sembla, començaríem aquesta sessió ordinària del Consell d’Infants de Palafrugell.

2.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-

 – Senyor President: A l’acta que s’ha enviat, que tots heu pogut veure, hi ha alguna cosa, algun matís a fer que no compartiu del tot? O es pot donar per aprovada?  Sí, doncs passaríem al punt número tres, que és ben bé el tema que avui cal tractar.

3.- EL MEDI AMBIENT A PALAFRUGELL. COM TENIR-NE CURA? PROPOSTES PER MILLORAR-LO.-

Intervé el senyor Xavier Rangel i explica com està estructurada l’Àrea de Medi Ambient, quines tasques fem i una mica els esforços que hi dediquem, però després haureu de ser vosaltres que arrel de les propostes que us han presentat en aquest punt pugueu debatre o pugueu presentar els dubtes que creieu oportuns.  En primer lloc dir-vos que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament és una àrea petita, treballa un tècnic i tres auxiliars, a banda del regidor, que és una direcció purament política i bàsicament el que fa és tocar tots aquells temes que poden ser més problemàtics relacionats amb tot el que fa referència amb el Medi Ambient i amb la gestió que des de l’Ajuntament se’n porta. Bàsicament, tota una sèrie d’aspectes com poden ser el residus, la gestió i la seva recollida, la gestió de la deixalleria, els aspectes relacionats amb l’educació dels residus amb la línea de buscar les fórmules per minimitzar la seva producció, ja sigui mitjançant les campanyes d’autocompostatge o de compostatge casolans.

Uns dels altres grans aspectes que toquem és tot el que fa referència als animals i a les plagues. La gestió dels animals abandonats, gats i gossos i la gestió de tot el que fa referència amb tots els problemes relacionats amb les plagues i les seves afectacions a tots els ciutadans, coloms, rates, mosquits tigre, estornells, gavians, etc.. són elements que volen un treball acurat i diferenciat per cadascun d’ells, i els altres aspectes que també treballem són tot el que fa referència a l’arbrat i a la jardineria, sempre intentant controlar mètodes que facin referència a una gestió acurada dels aspectes ambientals, els consums d’aigua, les tipologies de vegetació, etc..

Un altre aspecte també important, que moltes vegades no se li dóna importància és la promoció i la col·laboració amb les escoles en relació a l’educació ambiental i amb la sensibilització del que es pugui produir de tots aquests aspectes i temes que us puguin ser punyents relacionats amb el Medi Ambient.

Una de les darreres intervencions que hem iniciat ja fa uns tres o quatre anys, són tots aquells controls i seguiments de tot allò que fa referència a l’ús de les energies renovables i a l’eficiència energètica, tot el que fa referència a l’estalvi energètic del que seria la llum dels edificis municipals, de les escoles, l’estalvi dels consums de gasoil, etc… sempre encaminats a buscar aquests mecanismes d’estalvi i d’eficiència.

Un altre tema que tampoc té gaire ressò, però que cada dia  s’ha de ser-hi, és aquesta gestió diària de l’atenció ciutadana de trucades, pàgina web, la rebuda i l’atenció a les demandes i necessitats que cadascú dels ciutadans poden necessitar.

Un altre aspecte és bàsicament tot el que fa referència al control i prevenció d’incendis forestals, amb la neteja de les finques de l’Ajuntament i també amb la neteja, unes franges perimetrals, llocs que tenim detectat que hi ha més risc d’incendis, el que fa referència a urbanitzacions aïllades i boscos amb certes problemàtiques de focs i després la darrera de les grans potes d’intervenció és una que no es nota de cares en fora, però que de cares endins és la coordinació i la transversalitat entre cada una de les àrees que poden afectar aquí a l’Ajuntament amb els aspectes aquests que us hem parlat.  On hi ha un projecte d’una plaça, saber quina és la vegetació, els mecanismes de reg que s’han de posar,… Quan fem un projecte relacionat amb fanals quines són les tipologies, quins són els mecanismes, perquè els consums elèctrics siguin els més adients i més lògics i coherents, etc..  a grans trets aquestes serien i molt ràpid les tasques que fem des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, i que després si algú de vosaltres creu que té algun dubte o que necessita que li expliquem una mica més bé què fem amb els animals, o què fem relacionat amb l’estalvi energètic, la Rut, que és la cap d’Àrea us en faria cinc cèntims.

–  Senyor President:  Molt bé, doncs moltes gràcies.

Intervé el senyor Xavier Rocas agraint en primer lloc la intervenció del regidor de Medi Ambient,  Xavier Rangel. Ja sé que des de l’Àrea de Medi Ambient us han passat un seguit de preguntes perquè treballéssiu a casa, voldria també presentar-vos, perquè l’altra dia no hi era a en Marià, que és el secretari de l’Ajuntament, que és el que dóna fe de tots els acords que es donen en el Plenari i de moltes altres coses més. L’altra dia si us en recordeu hi havia en Gustau que és l’interventor. És la persona que d’alguna manera se’n cuida de tot el tema econòmic, doncs aquí hi ha en Marià que és el que s’ocupa del tema més jurídic. També l’altra dia vaig oblidar-me en fer les presentacions de presentar-vos a la Núria Aupí i a la Bàrbara Romero, que són la cap d’àrea i la tècnica de l’Àrea d’Educació, que gràcies a elles i a la seva bona feina, es pot fer aquest Consell d’Infants.

–  Senyor President:  Molt bé, doncs sembla que ara ja comencem.

Intervé la senyora Núria Aupí:  Comencem amb les preguntes que heu estat treballant a classe: Què és per a vosaltres el medi ambient i de quina manera el protegiríeu?  A veure si voleu fer propostes, heu treballat aquest punt?  Tothom l’ha treballat, tindríem aquest, llavors tindríem si estem prou conscienciats, si tenim prou consciencia sobre el medi ambient, els podríem ajuntar i que cada un  de vosaltres que ens digui què entén pel medi ambient, i què penseu que és i de quina manera us sembla que l’hauríem de protegir, sempre parlant de Palafrugell i de l’entorn, que ara no parlem de l’Àrtic o d’altres llocs que ens són llunyans, us sembla?

Llavors, a part d’això, també veurem de quina manera es pot viure més respectuosament, i quines propostes podem fer perquè el medi ambient estigui ben tractat en aquest municipi i també en tot el seu entorn, que tenim un entorn molt bonic.

–  Senyor Xavier Rocas:  Perdó, recordeu presentar-vos abans de començar la vostra intervenció i digueu de quina escola sou.

Em dic Nil Barrera i sóc de l’escola Torres Jonama de Palafrugell.  No hauríem de talar tants arbres i reciclar més.

Núria Aupí:  No hauríem de talar arbres i per tant entendríem que en Medi Ambient, hi ha els boscos no?  No talar els arbres i reciclar més. Per tant, entenem que en Medi Ambient hi ha tot aquest tema de boscos, reciclatge,… que són temes molt importants.

Em dic Ana i vinc de l’escola Torres Jonama de Palafrugell.  Per a  mi, referent al  Medi Ambient crec que  no hauríem de fer tants focs incontrolats.

Núria Aupí:  No fer focs incontrolats provocats per l’home. Ho heu treballat el que és el Medi Ambient, quan parlem de Medi Ambient què és?  Anem dient això i després farem tot el conjunt.

Sóc la Loubna Afelad, de l’escola Torres Jonama i  proposo que es recullin més escombraries i netegin més els boscos.

Núria Aupí:  Escombraries i netejar els boscos.

Em dic Bruno, vinc de l’escola Torres Jonama, i podríem reciclar més i tenir una mica més de cura de l’entorn, no llençar coses al terra i no fer tala excessiva.

Núria Aupí:  I ho resumiríem en reciclar i tenir cura de l’entorn.

Em dic Marc i sóc de l’escola Vedruna de Palafrugell, que la gent recicli en el contenidor adequat i aprofitar l’aigua de la pluja per a altres usos.

Em dic Judit, i sóc de l’escola Vedruna i jo crec que hauríem de mirar que la gent anés més a peu i no amb cotxe i reciclar més.

Núria Aupí:  A peu i no amb cotxe.

Em dic Quim, vinc de l’escola Vedruna i no hauríem de cobrar a les empreses constructores per anar a deixar la runa a les deixalleries i així potser no trobaríem runes en altres llocs, obligar a les empreses que deixen una obra a mitges, per falta de recursos econòmics a deixar-ho com estava abans si és que no poden seguir amb l’obra i després, controlar a les empreses.

Senyor Xavier Rocas:  El primer punt seria lluitar contra els abocaments incontrolats.

Núria Aupí:  I llavors hi hauria l’altre que seria dels edificis no acabats i control.

Conseller Quim:  Després controlar a les persones que no embrutin els boscos, vigilar que les persones no tirin electrodomèstics ni deixalles als boscos, i posar més contenidors o papereres a prop dels boscos.

Hola, sóc en Pau Zamora de l’escola Vedruna de Palafrugell, i les propostes de la nostra classe han estat que trobem molta brutícia pels boscos i a les platges, i es podria posar o augmentar el número de contenidors, es podrien fer més camins o llocs com la via verda, perquè la gent no embrutís tant els boscos i es podrien fer xerrades de medi ambient a les escoles, als casals d’avis i als llocs on la gent en pogués aprendre.

Núria Aupí:  Continuem?

Sóc la Marina del Col·legi Sant Jordi, de la classe de 6è i nosaltres pensem que el Medi Ambient seria tot el que ens envolta de la natura, animals, aire i aigua, principalment, però també el poble i les persones perquè clar ho necessitem per viure i és on traiem el menjar i material.

Núria Aupí:  Hi feu alguna proposta d’alguna millora que s’hauria de fer, l’heu pensada?

Consellera Marina:  Ja les han dit.

Núria Aupí:  Val, però com que ells les han dit i si en teniu alguna, perquè aquesta de medi ambient, us agrada la definició que ha fet ella de medi ambient, penseu que hi hauríem d’afegir alguna cosa, la pots tornar a repetir aquesta definició?

– Consellera Marina: Tot el que ens envolta, la natura, els animals, l’aire i l’aigua principalment, però també els pobles i les persones perquè necessitem per viure en traiem menjar, materials i etc.

Núria Aupí: Us sembla una definició que vosaltres entendríeu com a medi ambient? Hi afegiríeu alguna cosa o trauríeu alguna cosa? La deixaríem així aquesta definició, per tant tot el que esteu dient hi entra, us hi fixeu, molt bé, doncs a veure les propostes.

–  Consellera Marina:  Com a recursos utilitzables per procurar que el medi estigui en bon estat, hi ha coses que són molt cares, com per exemple les plaques solars o les cases intel·ligents.

Núria Aupí:  Per tant s’hauria d’abaratir.

–  Consellera Marina:  Sí, i el cotxe elèctric, que no està molt estès l’ús.

Núria Aupí: És una idea molt genèrica. Per al nostre municipi, per Palafrugell, què us sembla que podríem millorar?

– Bona tarda em dic Patrícia i jo diria que hauríem de reciclar més i cuidar més del nostre entorn.

Em dic Janin, sóc del Barceló i Matas de Palafrugell, jo crec que hauríem de reciclar més i cuidar el nostre entorn també.

 • Em dic Clàudia i vinc de l’escola Barceló i Matas, i per cuidar l’entorn he pensat no agafar tant el cotxe.
 • Em dic Isabella i a mi em sembla que podríem no construir o construir el mínim de fàbriques possibles i  en comptes d’anar tant amb cotxe anar més a peu o amb bicicleta.

Em dic Lucia, vinc de l’escola Carrilet i la meva classe opina que hauríem de sancionar a les persones que deixen restes de les obres, totxana, etc… als boscos.

Hola, em dic Ariadna i sóc de l’escola Carrilet i la meva classe ha fet una proposta que l’Ajuntament podria organitzar una campanya per conscienciar la gent de que el medi ambient és de tothom i podrien fer cartells, xerrades, actes i amb l’eslògan de que si a casa teva no ho fas, perquè ho fas al carrer, per exemple, si no tires les escombraries pel passadís perquè les tires pel carrer.

Bé, em dic Mateu, i vinc de 6è A de l’escola Carrilet, la nostra classe i amb les discussions que hem tingut amb els delegats hem pensat que la proposta principal que hem tingut és no oblidar les platges quan no és la temporada turística a Palafrugell. Hi ha gent que va a fer trobades, picnics i deixa tot per allà llençat.

Hola, em dic Lucia, i vinc de l’escola Carrilet, de 6è B.  Podríem habilitar els carrils bici i així no aniríem tant amb cotxe i no faríem malbé el medi ambient.

Hola, em dic Maria i sóc de l’escola Sant Jordi. A la classe hem pensat que hauríem de reutilitzar, reciclar i reduir residus, reduir el consum necessari com la llum, la calefacció i posar la temperatura correcta, no contaminar tirant brutícia a l’aigua i al terra, i fer servir els punts de recollida selectiva i deixalleries.

Núria Aupí:  Molt bé, déu ni do, quina pila de propostes que tenim, les anem a repassar totes a veure què ha sortit, les he intentat ajuntar, si me’n deixo alguna m’ho dieu.

 • No talar els arbres.
 • Reduir les deixalles i reciclar.
 • Tirar els productes als contenidors adequats.

Aquí en tenim una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit propostes.

 • No fer focs incontrolats.
 • Recollir les escombraries i netejar els boscos.

I quan hem parlat de boscos, hi heu coincidit molt, en netejar els boscos, n’hi ha bastants, hi heu afegit el control de deixalles en els boscos, posar contenidors a prop dels boscos i aquí també entraríem a les platges, que deia de netejar les platges i ara al final que sortia de tenir cura de les platges quan és fora de temporada, a dues bandes,

 • Tenir cura de l’entorn.

Quan dieu cura de l’entorn hi entrarien els boscos, seria més genèric.

 • Aprofitament de l’aigua de la pluja.
 • Anar més a peu.

També sou quatre i ara afegiu

 • El carril bici.
 • Més senders de tipus via verda.

L’altre era el que deia el regidor Xavier Rocas, resumint una mica el tema de les runes i els abocament incontrolats:

 • Runes i abocament incontrolats
 • Control d’edifici inacabats.
 • Xerrades a les escoles, als casals a tots els llocs on pugui arribar a la gent.
 • Abaratir les plaques solars i cotxes

Aquest l’hem apuntat però potser no seria tant de Palafrugell, perquè és una cosa que és més d’empresa. Nosaltres individualment difícilment ho podem fer: menys fàbriques.

 • La campanya de conscienciació si a casa teva no ho fas, perquè ho fas al carrer.
 • La reducció de la despesa d’electricitat i de l’ús que se’n fa.
 • Mirar de no contaminar

I aquí seria tot.  Què us ha semblat tot aquest resum.

 • Conseller: Es podria afegir un tema que no s’ha tocat i és el tema dels excrements d’animals, que a molta gent li molesta que vagis caminant i hagis d’anar esquivant excrements, quan es podria oferir un servei que ho netegés.

Núria Aupí:  Un servei de neteja d’excrements?

Senyor Xavier Rocas:  Jo voldria recordar que evidentment que es pot apuntar, però aquest tema es va tractar quan varem parlar del civisme, però  l’any passat justament.

Núria Aupí:  Hi ha alguna campanya o alguna cosa que s’hagi fet…

President:  De fet la campanya està iniciada, heu vist aquests cartells que hi ha amb el senyal de prohibit i sota posa caca, doncs aquesta que és una campanya molt impactant, i més com la varem fer per fases, primer varem col·locar un senyal i la gent no sabia de què anava, ha tingut el seu impacte, i va ser una idea vostra, precisament del Consell dels Infants.

– Consellera: Bé, jo també estic molt d’acord amb la proposta que ha dit el conseller del Vedruna, i podríem afegir un altre tema que seria el canvi d’horari dels escombriaires, ja que fan soroll, hi ha gent que es queixa que passen molt tard i que suposo que haurien de passar per la ciutadania una mica més aviat.

Núria Aupí:  Per tant aquest hauria de ser dins de la part de persones, quan hem definit el Medi Ambient, hem dit que al Medi Ambient s’havia de tenir en compte les persones, els boscos, la natura.  Aquest seria de la branca de persones.

 • Consellera: Com a proposta, la meva classe havíem pensat que el dia 5 de juny, que és el dia del Medi Ambient, fer una plantada d’arbres per les escoles del poble, que abans s’havia fet perquè ens ho han explicat les professores.

Núria Aupí:  No sé si l’Àrea de Medi Ambient, vol dir alguna cosa.

Senyor President:  De moment ho apuntem.

Núria Aupí:  Molt bé.

 • Consellera: I també com a lema, havíem pensat, petites accions per molta gent és igual a grans canvis.

Núria Aupí:  Interessant. Ho pots repetir, si us plau?

 • Consellera: Petites accions per molta gent és igual a grans canvis.   Que si cadascú posa una mica de la seva part podem millorar el medi ambient.
 • Conseller: La màquina que passa a netejar la carretera, deixa tota la brutícia al costat de la carretera i molesta una mica.

Xavier Rocas:  És a dir, que tu has observat que no acaba de netejar prou bé.

Senyor President:  És substancialment millorable.

Núria Aupí:  I si ara haguéssim d’agafar tot això que ha quedat anotat i haguéssim de fer una carta als reis, a les administracions, que en aquest cas és l’Ajuntament,… de tot el que hem dit, anem a triar tres propostes.

Senyor Xavier Rocas:  Potser estaria bé també mirar el nombre de vots que ha tingut cada una, això també pot ajudar.

Núria Aupí:  Si, les que tenen més vots són :

 • Reduir i reciclar
 • Tenir cura de l’entorn que va vinculat amb el reciclat,
 • Anar més a peu,
 • I la runa i els abocaments incontrolats.

–  Conseller:  Els pot repetir un altre cop sis plau.

Núria Aupí:  Sí, us les repeteixo i en trieu una i així no en tindreu tantes de repetides, val?  Quina és la principal per vosaltres, a veure què surt, ara farem la roda, quina és la principal de totes les que hem dit,  en teniu moltes, potser  canviareu d’opinió, anem a veure:

 • No talar els arbres
 • Reduir i reciclar, i posar al contenidors i que la gent utilitzi els contenidors adequadament.
 • Tenir cura de l’entorn que va vinculat amb el reciclat,
 • Que no hi hagi focs incontrolats provocats per l’home
 • Recollir escombraries.
 • Netejar boscos.
 • Control de deixalles, neteja de platges.
 • Tenir cura de l’entorn, tenint en compte que això de netejar boscos i platges ja entraria aquí dins. Aquest és molt genèric
 • Aprofitament de l’aigua de pluja.
 • Anar més a peu, i via verda i amb la possibilitat de carril bici.
 • Runa i abocaments incontrolats.
 • Xerrades per les escoles
 • Plaques solars, el deixem perquè hem dit que nosaltres no hi podem fer res, si us sembla.
 • Menys fàbriques, aquest no sé si podem fer-hi res.
 • Campanya de conscienciació si a casa teva no ho fas, perquè ho fas al carrer.
 • Reduir la factura d’electricitat.
 • No contaminar
 • Canvi d’horari d’escombraries, de la màquina de la neteja, que no neteja i el servei de neteja d’excrements.

D’acord, en penseu un d’aquests. Doncs, ho esborrarem i a veure què surt.  Ho heu pensat ja, doncs comencem.

 • consellera: Reduir i reciclar.
 • consellera: Jo també he pensat reduir i reciclar.
 • consellera: Reduir i reciclar.
 • conseller: Reduir i reciclar.
 • conseller: Reduir i reciclar.
 • consellera: Reduir i reciclar.
 • conseller: El control de deixalles.
 • consellera: Si a casa teva no ho fas, perquè ho fas al carrer.
 • consellera: Anar a peu i fer els carrils bici.
 • consellera: Tenir cura del nostre entorn.
 • consellera: Tenir cura del nostre entorn.
 • consellera: Netejat platges i boscos.

Núria Aupí:  El podríem posar en el grup de l’entorn?

 • consellera: Tenir cura de l’entorn.
 • consellera: Tenir cura de l’entorn.
 • consellera: Tenir cura de l’entorn.
 • conseller: Tenir cura de l’entorn.
 • conseller: Tenir cura de l’entorn.
 • conseller: Anar a peu i carrils bici.

Núria Aupí:  Molt bé, heu resumit molt, tenim 5 propostes:

 • Reduir i reciclar, 6.
 • Cura de l’entorn, 7.
 • Control de deixalles, 2.
 • Anar a peu, 2.
 • Del lema, 1.

I ara us faig una altra pregunta, us en faré dues:  Creieu que aconseguir això és molt car? votarem amb verd o vermell, o abstenció, creieu que és molt car? I llavors l’altra que farem és: Creieu que l’Ajuntament o les Institucions hi poden fer alguna cosa?.  Anem a votar primer, anem a mirar si penseu que fer tot això és molt car.

Senyor Xavier Rocas: El lema que han presentat elles, no sé si es podria incorporar  dins d’algun marc més genèric, potser dins de tenir cura de l’entorn, jo crec que hauria d’anar per aquí, com ho veieu?

Núria Aupí:  Tenir cura de l’entorn ja hi he especificat a sota platges i boscos, perquè com és tant genèric que no quedin fora.

 • Conseller: Però també del tema econòmic es pot parlar amb quantitat, perquè hi ha projectes que no costen tant i hi ha projectes que poden costar molts diners a l’Ajuntament.

Núria Aupí:  Sí, ara primer farem en global, si voleu podem matisar alguna cosa.

Núria Aupí:  Si us sembla, si a casa teva no ho fas, ho incorporaríem a l’entorn, però el deixaríem, no l’eliminaríem.

Senyor Xavier Rocas:  Aquí havien plantejat un altre lema, que també estaria bé recollir-lo.

Núria Aupí:  A veure.

 • Consellera: Petites accions per molta gent, igual a grans canvis.

Senyor  Xavier Rocas:  Es podria també recollir en aquest espai de tenir cura.  Però de fet és un vot, en aquest cas, tinguem-ho present això.

Núria Aupí:  Per tant serien vuit, seria el prioritari, molt bé.  Doncs a veure anem a votar, anem a veure si en sentit global. A veure, tothom ho té clar, quinze que pensarien que és una cosa més d’accions, d’actituds, a veure els vermells no ho baixeu, eren dos vermells i una d’abstenció, ara ja quadra.  Tenint en compte que tenim quinze persones que penseu que és més un tema d’accions i que cadascú, les administracions, els Ajuntaments en què poden ajudar? Què us sembla?  És per anar-hi pensant…

 • Conseller: en algunes propostes sí que es necessiten diners però tampoc en gran quantitat, per tant, l’Ajuntament podria cedir alguns diners i la gent que estigui d’acord en posar en marxa aquestes propostes  ho donem com a fet, com a apte.

Núria Aupí:  Donar-ho com a fet, hi ha alguna altra idea, que us sembli?

 • Consellera: Jo també estic d’acord que els Ajuntaments  gestionin més diners i també que no mirin tant per fer les carreteres i les cases i que mirin també que a darrera de totes les obres hi ha els boscos i animals que els perjudiquen.

Núria Aupí:  No sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa?  No?  Com Ajuntament hi voldríeu afegir algun matís o alguna cosa.

President: Crec que això que ha dit la consellera de tenir cura de trobar l’equilibri entre la construcció i el respecte als boscos, és important, encara que hem tingut uns anys que hem crescut molt més del que hauríem volgut i sort que ara s’està aturant una mica.

Senyor Xavier Rocas:  No sé si des de l’àrea de Medi Ambient, o el regidor o la tècnica volen explicar una miqueta quines accions ja s’estan fent respecte aquests temes que d’alguna manera els consellers i conselleres heu anat triant, no sé, Rut per exemple.

Intervé la tècnica de Medi Ambient, la Rut, manifestant que explicarà alguns aspectes que ha parlat el regidor, però amb una mica més en detall, per exemple, el que veig que li doneu més importància cura de l’entorn, clar aquí és molt global, cura de l’entorn al cap i a la fi vol dir cuidar el teu voltant, igual que cuides casa teva, cuidar casa teva més enllà de les parets de casa, no, es a dir, l’aire es respira, l’aigua, no embrutar, separar els residus, i tot això com pot l’Ajuntament influir en que tots cuidem l’entorn, doncs en donar molta informació, intentem donar la informació màxima, a vegades es fan campanyes, depèn del temps, es pot fer una campanya doncs més enfocada a l’estalvi energètic o amb l’estalvi d’aigua, o més amb residus, campanyes que van molt adreçades potser a botigues, comerços, que fan molt de residus en poc temps o amb gent que no són botigues ni comerços, cases, depèn, són moltes petites accions que al final, al cap d’un temps s’espera que tingui un retorn, i la gent entengui les coses que moltes vegades no són molt evidents i doncs s’intenten aconseguir amb aquesta mena d’accions, són campanyes, són missatges a la pàgina web, també tenim un facebook, que donem informació de coses que fa l’Ajuntament o que es fan amb altres llocs, perquè hi ha moltes altres entitats que realitzen xerrades o documentals o pel·lícules, per exemple, moltes coses d’aquestes.  Aquí clar, ja us dir, això aquí s’inclou tots  els temes, cuida l’entorn són tots els temes i sobretot el que es fa més campanyes és amb el tema de residus, que és el segon que veig que us interessa més, i aquí el que fem a banda de fer molta informació, sobretot, sobretot, ho fem amb establiments comercials, bars i restaurants, perquè ho fem a bars i restaurants? Per què és on amb menys esforç per part nostra podem aconseguir majors resultats, perquè són pocs establiments que fan escombraries i és molt important que tots entenguin com ho han de separar, a la cuina o com ho han de separar en el moment que els hi arriba les mercaderies i com ho han de donar al servei de recollida, perquè no estiguin totalment desendreçades i bé, també important i ha a l’Ajuntament una inspectora de residus, que està tot el dia voltant, sempre que pot i sobretot més que posar multes el que es fa és explicar, s’entra, ara l’última campanya que s’ha fet és amb bars i restaurants per la separació de la matèria orgànica, perquè és la fracció més important de separar, perquè és la que fa més mal als abocadors, a banda de pintures i coses més especials, doncs, s’ha fet una campanya aquest estiu on a totes les cuines de bars i restaurants de tot el municipi, mirar les escombraries de la cuina com ho separen, si ho fan bé, si ho fan malament, explicant-ho a la gent que està allà dins de la cuina treballant, fent un informe per l’Ajuntament desprès nosaltres els visitarem altre cop als que ho fan malament, però tot això és un treball, és de mica en mica, en mica, i al cap d’un temps s’espera que hi hagi un resultat, i així de clar, és això.

President:  Molt  bé, moltes gràcies.  Hi ha alguna pregunta per part dels consellers.

 • Conseller: En aquest tema, es podria fer d’alguna manera parlant, tornar a començar, no diem de treure tots els serveis que es fan ara, perquè van bé, es netegen molts de carrers, però és veritat que en alguns queden alguns residus, però es podria tornar a tenir idees, tornar a replantejar tot el sistema dels carrers, de la neteja, contractar més persones d’aquesta manera, gent que es vulgui guanyar la vida per estudis, que de moment no sigui la seva feina però en busqui alguna i d’aquesta manera doncs potser aconseguiran sortir de les queixes de la gent que es queixa al carrer del mal estat d’alguns carrers.

President:  Queda anotat. M’excuso perquè he de marxar. Amb el que estic veient de la trobada, segurament que les conclusions seran interessants com totes les altres i bé, desitjar que quan arribeu cap al final doncs, que aquestes propostes quedaran en l’acta i nosaltres el govern les podem fer nostres, us deixo amb en Xavier Rocas que farà les funcions d’Alcalde en aquests moments.

 • Conseller: Estem molt d’acord amb el que ha dit el conseller del Vedruna i bé la nostra classe també ha pensat una mica amb contractar gent qualificada amb més gent per aquestes propostes que hem dit i sobretot la majoria que hem decidit entre tots els consellers.
 • Conseller: Gent amb més interès, us referiu.
 • Conseller: Sí.

Senyor Xavier Rocas:  Bé, no sé si el regidor voldria explicar una miqueta com funciona tot el tema de la neteja dels carrers, penseu que ja ho explicarà ell, però és uns dels contractes que té l’Ajuntament més importants a nivell econòmic, potser estaria bé, Xavier que ho expliquessis una mica.

Senyor Xavier Rangel:  Aquí s’han plantejat moltes accions de les que fem la ruta, ja s’estan treballant, en canvi s’ha entrat en unes que tot i ser Medi Ambient, entorn qualitat urbana, elements i conceptes difícils d’emmarcar en algunes de les àrees, pertoquen, la porto jo a l’àrea de Serveis però no és de Medi Ambient, com la neteja dels carrers, la neteja de la via pública i que sembla ser una de les preocupacions dels conseller.  És un dels contractes que té l’Ajuntament més importants, sobretot per quantitat i per persones que hi treballen, amb una.. no hipoteca, però una condició que no és fàcil de canviar, en el moment que adjudiquem un contracte amb unes condicions, amb uns mecanismes de treball en el qual els hi definim els horaris, els definim amb quines eines han de treballar, quanta gent necessitem, el que no podem fer és canviar-ho d’avui per demà, és complicat, des d’un punt de vista de pressupost, és complicat des d’un punt de vista que anomenaríem formal de contracte d’adjudicació, és una mica complicat d’explicar-ho des d’una perspectiva de com i de quina manera es poden trobar solucions ràpides, no és senzill i això no funciona parem anem a buscar un altre que funcioni més bé, és complexa, és una evolució d’anar trobant els errors i anar-los coregin i anar buscant mecanismes perquè les coses vagin anant més bé i d’avui el que en recollim doncs, és aquesta sensació de que amb algunes coses com poden ser els sorolls que es generen amb la recollida d’escombraries, o amb la neteja viària que pot fer l’escombradora, tant pot ser per horari, tant pot ser per la capacitat de netejar bé, hi ha coses que grinyolen, hi ha coses que es poden fer més bé, recollir aquestes demandes, crec que és interessant i és bo que surtin aquí, jo en el que no m’entretindré és en explicar-vos el contracte i quines són totes les característiques del contracte de neteja perquè, jo crec que hi entraríem en un debat que potser no seria tant interessant, d’aquí si que hi ha uns quants debats que han sortit i que desprès en la segona de les rondes no han quedant tant com a prioritàries, però aquests debats, aquest dels canvis d’horari de la recollida d’escombraries, el problema és que no podem recollir tot el poble a la mateixa hora, a tots els carrers a l’hora, sinó que el camió passa per un lloc, desprès de fer aquell carrer ha de fer l’altre i desprès ha de fer el nucli de Palafrugell ha d’anar a Tamariu, desprès al de Calella i desprès al de Llafranc.  Es a dir, comença a un hora i acaba a un altre complement diferent, és complexa i és complicat de trobar el moment exacte de la seva recollida, aquest debat que ha sortit i que s’ha posat aquí a sobre la taula hauríem de canviar els horaris perquè ens adaptéssim tots i no molestessin tant, el que a vegades va bé, tampoc per uns no va bé per tothom, un dels altres que ha sortit, és un debat així una mica per sobre és de abaratir els costos d’entrada de les runes d’escombraries a la deixalleria, aquests costos d’entrada de runa, no d’escombraries sinó de runes de la construcció a la deixalleria, com a dubte està bé, però com a realitat té un problema i és que qui fa l’obra se’n ha de fer càrrec de la gestió de la seva runa, si a la deixalleria només és per la resta de ciutadans, la gent que no és professional dins de la construcció, perquè si un dia té una mica de reforma a casa seu la pugui portar a la deixalleria i aquest cost si que és gratuït, el que no és gratuït és el del professional, aquell contractista, aquell paleta que ha d’agafar i portar un camió i l’ha de portar a un abocador de runa de la construcció i no a la deixalleria, en dubtes d’aquests d’aclarir, crec que són interessant que es plantegin i que es diguin. Per acabar, deixeu-me dir que hi ha algunes de les mesures que s’han dit aquí que a efectes de regidor i personalment crec que són molt interessants i que potser, no li donem la importància que li hem de donar, des de l’Administració parlo, i és aquesta relacionada amb tots els mecanismes de la promoció de la mobilitat, això d’anar canviant el cotxe, pels vianants, canviar el cotxe per la bicicleta aquesta promoció si que és importantíssima i crec que de cares al futur, les administracions no ho podran deixar passar i nosaltres com a societat cada vegada serem més autoinculcadors d’aquestes accions.

Núria Aupí:  Voleu dir alguna cosa? Fer alguna pregunta?

Senyor Xavier Rocas:  Bé, penso que ho ha explicat molt bé el regidor, Xavier Rangel.  En tot cas m’agradaria afegir-hi una altra cosa, i és que ell ha parlat que afecta a l’àrea de Medi Ambient, que afecta a Serveis, però que també aquí amb les vostres propostes també afecten a una altra àrea molt important que és l’àrea d’Educació, quan parleu de reciclar, és justament aquest fet. Segur que una ciutat de ciutadans, una ciutat de persones educades, segur que reciclen molt més, i tenen molt més cura del medi ambient i per tant l’educació en aquest sentit també és molt important, en el sentit més ampli de formació de les persones.

Núria Aupí:  Com que hem arribat aquí i ja tenim totes aquestes propostes, sembla que triar-ne una seria reduir-ho mot, altres vegades de cinc, n’hem votat una, però reduir aquí i fer-vos votar quina és la més important potser no té massa sentit, perquè per vosaltres aquestes crec que ho són totes, heu coincidit molt, hem reduït llavors us volíem fer una proposta a veure què us sembla si la votarem.

Palafrugell té una revista que és diu Can Bech, una revista municipal no sé si la coneixeu, llavors demanaríem que ens hi deixéssim un espai i explicaríem què ha fet el Consell dels Infants avui i que feu aquestes propostes i aquests lemes si us sembla, entre tots us semblen correctes, perquè tota la població els agafi com a seus, una miqueta d’anar amb la línea de que petites accions poden portar grans canvis, podríem intentar d’explicar-los a la ciutadania que per això ho fem, que tot això és molt important, que vosaltres com a Consell dels Infants ho considereu bàsic i cridar-los a que també hi pensin i reflexionin i que s’ho agafin com a important, què us sembla, ho votem si ho trobeu bé o no? Que si verd, que no vermell i abstenció el taronja, d’acord?  Si ho heu pensat aixequem les cartolines, unanimitat, això se’n diu unanimitat, no sé si passa gaire sovint aquí als plens.  Molt bé, divuit a favor, si us sembla aquest tema no el tancaríem, només amb una votació d’un, sinó de tots que els transmetríem a tota la població, d’acord? Doncs molt bé, sembla que ja podríem deixar aquest tema aquí.

Senyor Xavier Rocas:  No sé si s’hauria també el fet de començar a pensar ja en els propers Consells dels Infants d’aquest curs acadèmic, de pensar en els temes que podem tractar, en el proper consell, no sé què us semblaria, però havia pensat també amb el tema de l’esport d’aquí Palafrugell, si vosaltres penseu una mica com es pot millorar, quins són els equipaments que penseu que podrien anar bé, quins equipaments trobeu que falten, etc.. Aquest és un tema, però vosaltres podeu proposar d’altres.

Núria Aupí:  Si vols Xavier que mirem si volen treballar aquest tema, que en proposin d’altres per propers consells, què us sembla voleu votar aquesta proposta, de tractar el proper dia l’esport, que també era una de les peticions que en  algun dels consells dels infants de l’any passat, també el tema esportiu el tractàveu i a part del que faríem proper, pensaríem quatre temes més d’acord, que serien importants per vosaltres, els anotarem i els votareu, doncs si esteu d’acord amb això, verd, sinó vermell i abstenció taronja, votem? Disset i un en contra, ens expliques perquè en contra, està bé això.

Senyor Xavier Rocas:  Bé si vol explicar-ho.

 • Conseller: Sí, sí, és un tema que el trobo bé tocar-lo però també es podria parlar d’altres temes com la sanitat, la satisfacció d’altres veïns..

Núria Aupí:  però potser aquest no necessitaríeu més .. no sé..

Senyor Xavier Rocas:  Bé, la proposta que he fet era pel proper Consell d’Infants, vull dir que hem quedat que en el proper es podria d’alguna manera pactar quins seran els propers temes.

Núria Aupí:  Com que és majoria i hem de fer cas de les majories, el proper dia parlarem de l’esport i tots aquests temes, sanitat o els que considereu importants, els dieu, teniu una feina si voleu, intentar convèncer als vostres companys que votin el tema que us interessa més, ja els coneixeu són tots de Palafrugell, podeu fer campanya, i el proper dia proposem temes i els votem d’acord.

Senyor Xavier Rocas:  Bé doncs si us sembla acabaríem aquí, abans m’agradaria explicar-vos dues coses, la primera ja l’ha explicat el senyor Alcalde, és que ens creiem molt les coses que ens aconselleu, els acords que vosaltres preneu i un ha sigut aquesta campanya, per d’alguna manera intentar regular i minimitzar el problema de les caques de gos al carrer, amb aquesta campanya que s’ha organitzat des de l’àrea de Medi Ambient, els heu vist aquells senyals que posa caca, i després també el dibuix d’un gos que posa és teu i una caca, que és teva, doncs si el gos és teu la caca que genera també, es perquè d’alguna manera les coses que vosaltres proposeu aquí al Consell dels Infants tenen una traducció real i l’altra, dir-vos també que en el Ple del mes d’octubre passat, doncs l’Ajuntament va sol·licitar d’una manera formal a UNICEF Espanya, que Palafrugell fou ciutat amiga de la infància i això s’ha fet, perquè han sigut ells mateixos que  s’han posat en contacte amb nosaltres. UNICEF s’ha posat en contacte assabentat de que fèiem aquí el Consell dels Infants i bé que sapigueu que gràcies al Consell dels Infants, nosaltres podem optar a aconseguir aquest segell de ciutat amiga de la infància, que sapigueu que a Catalunya tenen a Barcelona, Lleida, Cornellà i Mollerussa i a cap altre poble.

 • Consellera: A la meva classe han sortit dues queixes i una pregunta que voldria comentar.  Una queixa és que hi ha vehicles que circulen amb més velocitat de la permesa i especialment al carrer Torres Jonama, amb problemes de contaminació acústica i també un perill pels vianants.  Altra queixa és quan acaba el mercat, el carrer Pi i Margall està molt brut.

Senyor Xavier Rocas:  Bé una queixa la traslladarem a la Policia Local, perquè en tingui coneixement i l’altra la traslladarem també a l’àrea de Serveis perquè extremi aquest tema de la neteja.

 • Consellera: I la pregunta és que varem llegir una notícia publicada el passat desembre al diari El Punt Avui, on deia que els Ajuntament tenen temps fins el 2015 per implantar un nou sistema de tarifa d’aparcament públic als conductors dels vehicles més contaminants, voldríem saber si aquesta mesura s’ha començat a plantejar, quan es farà i com s’adaptaran els parquímetres.

Senyor Xavier Rocas:  Bé jo ara en aquests moments no et puc donar la resposta perquè ho desconec no sé si el regidor de Medi Ambient en té coneixement.

Senyor Rangel: Referent a aquesta política, no sé si el senyor Secretari sap aquesta norma, si s’ha publicat i si ens queda un any per preparar-nos però de l’únic que tenim aquí com entre cometes actuació pionera és amb uns descomptes de l’ impost  de vehicles perquè ells mostren una certificació de contaminació més baixa, és a dir, d’aquests que emeten menys CO2 són els que tenen un estalvi en l’ impost urbà de vehicles, però en canvi d’aquesta notícia que dius que ha sortit al diari aquest passat desembre no en tenia coneixement..

Senyor Xavier Rocas: En tot cas, si et sembla ho buscarem i en el proper Consell dels Infants ho comentaríem.  Molt bé si no hi ha res més, moltes gràcies i fins la propera.