Ordres del dia

Sessió del 5 de novembre del 2018:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Tema: En què invertirem 2.000€ del pressupost municipal del 2019? Propostes.
 3. Proposta de possibles temes per tractar al Consell dels infants del curs 2018-2019.

Sessió del 14 de gener del 2019:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Tema: La salut, l’alimentació i l’esport.
 3. Torn obert de paraules.

Sessió de l’11 de març del 2019:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Tema: La discapacitat.
 3. Torn obert de paraules

Sessió del 27 de maig del 2019:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Tema: el vandalisme
 3. Torn obert de paraules